Foto: Jens-Erik Larsen

Tirsdagens leder: Er havneplanerne et seniorprojekt?

En så strømlinet proces, at man næsten bliver skeptisk og rykker lidt frem på stolen og kigger sig søgende omkring.

Sådan kan oplevelsen af Rønne Havns minutiøst velforberedte fremlæggelse af udviklingsplanerne for havnen beskrives. De blev præsenteret mandag aften i salen på Green Solution House foran cirka 300 nysgerrige og spørgeivrige rønneboer – stort set alle i plus 50-segmentet. Og stort set alle positivt stemte eller tavse. Den pointe vender vi tilbage til.

Kernen i planerne er, at et grønt område ved Kanondalen indlemmes i havneområdet, så der bliver plads til et udbytterigt vindmølleeventyr – til gengæld afstår havnen et område ved Nørrekås, der kan udvikles rekreativt.

Der er ingen tvivl om, at rønneboerne har lyttet til de afgivne løfter om fremtiden. De er nu også ret massive og svære at komme udenom. For eksempel:

– Alt peger på, at vi vil få den ene ordre efter den anden, varslede Thomas Thors, bestyrelsesformand, Rønne Havn.

– Det er måske det mest betydningsfulde projekt, vi har haft, overtrumfede Dansk Industris formand på Bornholm, Kenn Kjellberg.

Men inden møllerne vokser ind i himmelen, arbejdspladserne spirer og guldet flyder på havnen, er der god grund til at fastholde, hvad der IKKE blev svaret på.

Michael Trolle, der bor på vandsiden af Sdr. Allé, fremhævede i et langt og velforberedt indlæg, at det areal havnen er ude efter, i dag er kategoriseret som støjbufferzone.

– Hvordan kan man sikre, at støjgrænserne ikke overskrides nogen steder, sagde Trolle, der også gerne ville vide, om der bliver lavet en ny samlet undersøgelse af påvirkningerne af miljøet.

– Så langt er vi ikke nået endnu. Det er vi ved at vurdere, svarede natur- og miljøchef Michael Brandt Bernbom.

 

Er vi sikre på, at det unge Rønne
også synes planerne er gode?

 

Også selve byttehandlen, hvor Nørrekås tales op som nyt rekreativt område, kaldte på kritik, fordi andre områder føler sig forbigået.

– Nu skal vi bare alle sammen ned til Nørrekås, hvis vi skal på stranden. Nej, vi har faktisk fået bygget en kæmpestor badestrand nede ved Galløkken, og den er enormt populær, sagde Helene Rask Grøn, der ønskede en melding om fremtiden for det rekreative område omkring den nye strand ved Galløkken.

Søren Møller Christensen, leder af Udvikling & Byg, opfordrede Helene Rask Grøn til at sende sine synspunkter ind i et høringssvar, så de indgår i den videre politiske proces.

Trods flere indlæg, som det ellers stærke panel ikke umiddelbart kunne svare på, tyder alt på, at planerne om havnen vil glide stille og roligt videre.

Derfor der kritiske blik på forsamlingen: Hvor er de mennesker, der efterfølgende skal bo i et Rønne med en kraftigt udvidet havn og stor satsning på off shore? Midt i en næsten gnidningsfri proces, kan man godt kritisere mødeplanlæggerne for, at det ikke er lykkedes at åbne dialogen med den yngre generation. Og det er jo vigtigt, når vi taler om så langt et tidsperspektiv, som her.

Planerne kan ændre øens identitet og skabe en helt ny puls.

Det bør de unge også mene noget om. Er vi sikre på, at det unge Rønne også synes planerne er gode?