De seneste seks år er der blevet klippet en del røde snore i Snogebæk. Foto: Jens-Erik Larsen

Seks år og syv millioner kroner senere…

En sauna og et badested på ø-havnen, et outdoorlokale i et gammelt silderøgeri, et erhvervshus i en tidligere levertranfabrik og et bådhus til Snogebæks gamle redningsbåd er nogle af de synlige resultater, der er kommet ud af det områdefornyelsesprojekt, der er gennemført i Snogebæk.

Projektet har kørt over seks år og der er brugt lidt over syv millioner kroner på at gøre Snogebæk til et mere attraktivt sted at bo, arbejde og besøge.

Områdefornyelsen i Snogebæk Fiskerleje er nu afsluttet efter 6 årigt kreativt samarbejde med foreninger, erhvervsliv og borgere i Snogebæk. Der er blevet realiseret en proces og projekter for i alt ca. 7,3 mio.kr. Heraf ca. 4,6 mio. kr. fra stat og kommune, og ca. 2,7 mio. kr. fra LAG-Bornholm, diverse lokale og nationale fonde, samt medfinansiering fra foreninger, fremgår det af en orientering om projektet, som Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget får på sit møde i morgen.

I hele processen har der været lagt stor vægt på at inddrage borgerne mest muligt i områdefornyelsesprojektet. Der blev fra start dannet en koordinationsgruppe med repræsentanter fra de fire foreninger i Snogebæk, og der blev blandt andet holdt  workshops og borgermøder, hvor hele byen blev inviteret.

Byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen skulle egentlig have været gennemført inden for en 5 årig periode, men der blev ansøgt om forlængelse for at gennemføre de sidste projekter.

Mange synlige resultater

Udover sauna og badested, bådhus, outdoorlokaler, og renovering af levertranfabrikken er der også en række andre konkrete og synlige resultater af områdefornyelsen:

Den gamle sandstensmole (Snogebæks første havnemole) er renoveret, og en sandstens-terrasse med adgang fra P-pladsen til stranden/sandstensmolen er blevet bygget.

Der er etableret et shelter med bålplads og udsigt over vandet, en naturlegeplads og et motionsområde samt petanquebaner. Et lille torv på havneområdet med en lille scene blev anlagt, hvor der nu er udeservering fra caféer/restaurationer, samt diverse salgsboder.

Der er etableret en café-/informationsbod tilknyttet Borgerforeningens Kræmmermarked og Idrætsforeningens havnefest. og der er anlagt parkeringsplads og skiltning opsat.

 

 

Møder

Borgermøder og arbejdsgrupper har været med til at beslutte, hvad der skulle udføres i områdefornyelsen. Her fra et af de første møder.

Foto: Jens-Erik Larsen

 

 

Udvikling

De nye faciliteter har betydet en positiv udvikling af Snogebæk, fremgår det af afrapporteringen.

Snogebæk Havn har forøget sine indtægter, og er nu bedre rustet til at drive den lille, bevaringsværdige foreningshavn.

Snogebæk Borgerforening har fået forbedrede faciliteter til sine markedsdage, som er en væsentlig indtægt til foreningen for at drive Folkets Hus.

Idrætsforeningen PIF har fået nye faciliteter og heraf flere betalende medlemmer. Den lokale idrætsforening har oprettet en ny afdeling – badeklubben – med ca. 100 medlemmer med mere motion og bevægelse til følge.

Der er dannet en ny forening, ”Redningsbådens Venner”, med 120 private- og 20 erhvervsmedlemsskaber, som har til formål at vedligeholde Snogebæk redningsbåd og informere om Redningstjenestens bedrifter.

Flere forretninger, gallerier, cafeer/restaurationer er poppet up.

Med BRK’s cykelprojekt er der bygget et venteskur og sikkerheden for cyklister forbedret.

Bådhuset åbner i øvrigt  til foråret 2020, som et lille museum med fortælling om Snogebæks legendariske redningstjeneste. Den nye forening –  ”Redningsbådens Venner” – klargør bådhuset til åbningen og varetager driften fremover.