Arkivfoto

Rovfugl er i fremgang – men vi ved ikke hvor de er

Landet over blev der i den forgangne weekend talt 432 røde glenter i Danmark. Det skete under Dansk Ornitologisk Forenings årlige fugletælling, som finder sted i starten af januar.

DOF har aldrig tidligere observeret så mange af de røde rovfugle med den karakteristiske kileformerede hale i den danske midvinter, og det skyldes blandt andet de høje temperaturer, siger Mogens Timand Kofod fra DOF Bornholm:

– Helt generelt kan man sige at det endnu ikke er blevet rigtig vinter i år, og der fortæller noget overordnet om klimaforandringer, siger Mogens Timand Kofod, der gik fra Svenske Havn til Nexø lørdag.

Glenter sover sammen

Når han kigger på sine egne og de øvrige fugletælleres observationer, ser han en tendens til, at der ikke er kommet så mange fugle nordfra, som der plejer, og at nogle af de trækfugle, der plejer at søge mod varmere himmelstrøg om vinteren, bliver på Bornholm.

En af de fugle, der er begyndt at overvintre, er den røde glente, og derfor overrasker det Mogens Timand Kofod, at der kun er observeret seks glenter på Bornholm ved årets fugletælling.

Glenten, der kaldes “den røde drage“ på grund af sin elegante flugt og den rødbrune fjerdragt, er en social fugl, som overnatter sammen med sine artsfæller. I Sydsverige har man således observeret op mod 100 glenter gå til ro for natten det samme sted.

– Jeg tror, de er underrapporteret her på Bornholm,  fordi de har skiftet overnatningssted. Jeg tror, der er mange flere glenter på Bornholm, måske op mod 80-90 stykker, siger Mogens Timand Kofod.

 

Vi skal have nogle år
på bagen, før vi kan
bruge tallene til noget

 

John Holm fra DOF Bornholms relativt nyetablerede Rovfuglegruppe bekræfter, at man først lige er begyndt at tale om, hvordan man skal registrere de store fugle på Bornholm.

– Rovfuglegruppen blev først dannet forrige år, så de seks, der er set, er enkeltobservationer. Vi har ingen organiseret tælling endnu, men det kommer, siger John Holm, der beskriver fugleregistrering som et tålmodighedsarbejde.

– Vi skal have nogle år på bagen, før vi kan bruge tallene til noget.

Man kan sagtens opleve at man ser mange glenter, når man bevæger sig rundt på Bornholm,  medgiver John Holm.

– Men man skal huske at de ofte bevæger sig 10-15 kilometer væk fra redetræsområdet for at fouragere. Så det kan altså også være den samme glente, man ser igen og igen, siger han.

DOF Bornholm hører gerne fra ornitologer og andre fugleinteresserede der kunne tænke sig at være med til registrere glenterne på Bornholm.

 

Mogens Timand Kofod og Richard Ipsen gik lørdag formiddag fra Svenskehavn til Nexø og så mange fugle, herunder Stor Skallesluger, Toppet Skallesluger og tre Husrødstjerte, som er sjældne på Bornholm. Foto: Berit Hvassum

 

 

Rød glente 

De seneste år har Dansk Ornitologisk Forenings glentegruppe registreret godt 200 danske ynglepar, mens rovfuglen er noget mere udbredt i Sydsverige, hvor der ifølge DOF er observeret knap 3.000 par.

Hele landet de seneste fem år:

2015: 268

2016: 212

2017: 306

2018: 371

2019: 234

2020: 432

Udbredelse 2020 udvalgte landsdele:

Storstrøm: 128

Østjylland: 122

Sydøstjylland: 57

Fyn: 56:

Bornholm: 6

Rød glente er truet globalt

Selv om den røde glente går frem i Danmark, så går arten tilbage i de lande, der huser hovedparten af bestanden, nemlig i Spanien, Frankrig og Tyskland. Den røde rovfugl rovfugl er derfor tæt på at være udrydningstruet.

I 2009 blev den samlede verdensbestand bedømt til rundt regnet 25.000 ynglepar. Stort set alle findes inden for Europas grænser, hvor Tyskland, Frankrig og Spanien huser næsten 80 procent af de røde glenter.

Bestanden i disse lande går tilbage blandt andet som følge af ulovlig bekæmpelse.

Den røde glente er derfor optaget på IUCN’s (International Union for the Conservation of Nature) globale rødliste, hvor den er med i kategorien ”næsten truet”.

EU har pålagt Danmark at gøre en særlig indsats for den røde glente.

Kilde: DOF

 

 

Lær at observere dem

 

DOF Bornholms Rovfuglegruppe går i år i gang med det såkaldte census-arbejde – det vil sige indsamling af observationer i et nøje afgrænset område i landskabet. Et census-område er et nærmere afgrænset område, hvor der foretages en optælling af alle ynglende rovfugle.

Skove, lunde, holme, sprækkedale og markskel, alt skal ses igennem for store reder i træerne, skriver DOF Bornholm på foreningens hjemmeside.

Selve arbejdet starter efter løvfald, hvor man skal ud og kigge efter de store reder. Dette fortsætter til hen i marts måned, hvor der begynder at komme aktivitet omkring redetræerne.

Målet er at lokalisere almindelige arter som musvåge, duehøg, hvepsevåge, spurvehøg, tårnfalk og rød glente.

Hvis man er medlem af DOF og i øvrigt er udstyret med en god portion tålmodighed, kan man sende en mail til Carsten Andersen, [email protected] og fortælle i hvilket område man kunne tænke sig at deltage i census-arbejdet.