Allan Gardersøe, forstander på Bornholms Højskole. Foto: Berit Hvassum

Overvejer ny struktur: Vi skal passe på ikke at blive for statiske

– Vi skal i hvert fald helt klart ud og oprette flere kurser i glas og keramik. Nogle steder har vi op til 20 stående på venteliste, forklarer højskolens forstander Allan Gardersøe.

De mange specialiserede kurser, især dem af kortere varighed mellem en til fire uger, er en succes på skolen.

Omvendt har man stadig ikke fundet alle de 30 elever, som forårets lange kursus har pladser til, selvom kurset startede mandag den 6. januar, og altså er gået i gang.

De manglende elever vil kunne give udslag på bundlinjen, idet alle landets folkehøjskoler ud over et grundløb modtager et taxametertilskud fra Staten, der baseret på antallet af elever.

Retænker program

I den forgangne uge startede omkring 20 elever på Bornholms Højskoles forårskursus, der varer 23 uger og først ender, når kalenderen når den 15.juni.

– Når vi rammer slutningen af februar, kommer vi op på 25 elever, men det får os stadig til at overveje, om vores kurser er for lange, fortæller forstander Allan Gardersøe. Vi skal dykke ned og se nærmere på, hvad det er for et segment, der tager på kursus hos os. Vi overvejer lige nu, om foråret kan se lidt anderledes ud. Vi skal passe på ikke at blive for statiske, forklarer han.

Eksempelvis kunne man have et 12 ugers forløb i foråret.

– Nogle af vores fag begynder at være så populære, at vi ikke helt ved, hvad vi skal stille op, siger han.

Det er især glas- og keramikkurser af en til fire ugers varighed, der trækker elever til, også en hel del udenlandske.

Desuden planlægger skolen f.eks. at lave konservatorieforberedende musikkurser fremover.

Balancen 

På det lange forårskursus er 10 af holdets elever lige nu desuden fra udlandet, hvilket på den ene side er en cadeau til højskolens spændvidde og samtidig giver hovedbrud for ledelsen:

– Vi skal virkelig ud og skaffe nogle danske elever, for hvis en dansk elev vælger at stoppe undervejs, så ryger statstilskuddet, og så skal vi i princippet også sige farvel til en udenlandsk elev, forklarer Allan Gardersøe.

Eleverne kommer lige nu fra Danmark, Norge, Sverige, Sydkorea og Indien og hele seks af dem fra Japan.

Her promoveres Bornholms Højskole via en tidligere elev, der har startet et online forum om danske højskoler i Japan.