Kanondalen. Foto: Allan Rieck

Før borgermøde i aften: Delte meninger om Kanondalen

– Jeg synes, det er synd, de ødelægger det område, for det har altid været et sted, man mødtes til sankthans og der er cirkus derude. Vi har selv brugt det rigtig meget. Jeg kan godt se, at man også skal bruge området til noget, der giver penge til Bornholm, men stadigvæk synes jeg, det er er synd, siger Randi Kaul, tidligere Rønne, nu Aakirkeby, om Rønne Havns ønske om at bytte et område ved Galløkken for et område ved Nørrekås for at sikre havnen plads til udvikling.

I aften, mandag, inviterer Rønne Havn til borgermøde på Green Solution House, hvor havnen detaljeret vil foreklare om planerne og høre borgernes mening.

Rønne Havns ønske er at overtage et fem hektar stort område neden for Galløkken til oplagsplads. Området har tidligere været losseplads. Istedet vil havnen lave et mageskifte med kommunen, og afgive to hektar af havneområdet ved Nørrekås, så man der får et større rekreativt område.

Borgermødet er delt op to, hvor først havnen orienterer om sine visioner for området ved Galløkken, og hvorfor det er vigtigt for havnen at kunne udvide, så man opfylde de krav, offshore industrien stiller. Havnen vil også orientere om, at der ikke skal opføres bygninger i området, og hvordan havnen blandt andet vil beplante området, så havnens brug skærmes mest muligt af. Blandt andet vil også Kenn Kjellberg, formand for Dansk Industri, Bornholm, fortælle om erhvervsperspektiverne ved, at Rønne Havn får flere og større opgaver.

Efterfølgende vil Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Byg, regionskommunen, fortælle om mulighederne ved Nørrekås. Esben Ørberg, bestyrelsesmedlem hos Rønne Byforening vil fortælle om foreningens ønsker for området ved Nørrekås, og efter begge afdelinger af borgermødet kan der stilles spørgsmål.  Endelig vil også Flemming Bech fortælle om det borgerforslag, han har sendt til kommunen om, at rønneboerne skal have en større bystrand ved Nørrekås i bytte for området ved Kanondalen.

 

Arealet ved Kanondalen – og arealet ved Nørrekås.

 

Flere borgere, som Bornholms Tidende mødte på gaden lørdag, synes, beslutningen er svær.

Bliver man ikke nødt til at sige ja for at sikre udvikling på havnen?

– Jeg mener, man kunne have fundet noget andet længere ude på havnen. Der er masser af pladser, der står tomme ude ved kajerne, som de kan bruge til oplagsplads, mener Randi Kaul.

– Men det er lidt svært, for jeg kan godt se, at man skal bruge plads til at oplagre alt det her til vindmøllerne, men jeg synes, det er lidt ærgerligt.

Hjælper det ikke, at havnen så i stedet vil give et areal ved Nørrekås i bytte, hvor man kan etablere en strand?

– Jo, men det er området i sig selv (ved Galløkken), der er hyggeligt derude, jo. Altså Kanondalen. Så jeg synes ikke, man kan sige, at man kan bytte på den måde. Og når du kører længere ud af, har du jo en dejlig og fin strand derude, og bliver det så også lukket, så man ikke kan komme dertil, uden at man skal gå dertil? spørger Randi Kaul.

Borgermødet er i aften 13. januar fra klokken 19.00 på Green Solution House i Rønne.

 

 

En god eller en dårlig idé?

 

Christoffer Blem, Rønne

– Umiddelbart synes jeg, det er en god idé, da jeg tror, jeg ville bruge en strand ved Nørrekås mere, end jeg bruger området ved Galløkken.

– Omvendt synes jeg, det er en svær beslutning, for området ved Galløkken er jo også attraktivt, og blandt andet synes jeg, det ville være synd, hvis der ikke mere kunne holdes Sankthansbål der. Men jeg hælder nok mest til, at det er den rigtige løsning at lade havnen bruge området. Jeg kan se fornuften i det, men det kunne måske være et mindre område, havnen fik ved Galløkken?

– Fem hektar er ret meget, mener Christoffer Blem.

 

 

Kenn Ipsen, Hasle

– Jeg kan ikke se, at der er problemer i, at de får pladsen dernede.

Der er jo nogen, som synes, det er et dejligt område, hvor de blandt andet holder sankthans?

– Ja, men det kan man så mange andre steder. Det er der jo ingen problemer i.

Er det ikke bare, fordi du bor i Hasle, at du synes det?

– Nej, for jeg kommer tit herude. Jeg plejer at passe området dernede.

Hvad synes du om, at borgerne i steder får et større område ved Nørrekås i bytte?

– De har jo planer om at lave noget dernede, så det synes jeg, er meget godt.

 

 

Stig Kofod og Marianne Harslev, Nyker

– Det kan jo være det rette at gøre, eller – det er det rette at gøre, fordi vi får noget industri herover til Bornholm  og noget udvikling, og det mangler vi.

– Vi kommer der en gang i mellem, og jeg kan da godt forstå, at der måske er nogen, der synes, at det er lidt kedeligt at afgive området, men jeg tror på den lange bane, at de siger, at det var sgu’ godt, vi gjorde det der på grund af hele udviklingen på Bornholm, siger Stig Kofod.

– Vi er nødt til afgive noget en gang i mellem for at få noget andet. Det er vi nødt til med Kanondalen, og så er det jo en losseplads. Det er jo ikke den fantastiske plads, som folk gør det til. Det er en losseplads, mener Marianne Harslev.

Hvad synes I om at få et område ved Nørrekås i bytte?

– Jeg ved ikke, om det er et godt  bytte, men der er ikke ret meget andet at bytte med, hvis havnen skal bytte med noget, og jeg tænker da nok, at hvis de kan få en bedre strand derude, så kan det være et plus for alle dem, der bor her i Rønne og omegn. Og det tror jeg, der er mange, der vil benytte, mener Stig Kofod.

 

Fotos: Berit Hvassum