Arkivfoto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Politikere forventede det modsatte – men e-mails har givet et “øget pres på lægens tid”

Det er ikke kun på Bornholm, at borgerne er begyndt at have mere digital kontakt med deres praktiserende læge. Det er en generel tendens for hele Danmark, og det er ikke entydigt positivt, mener Kathri Marcussen, som er praktiserende læge i Rønne og næstformand for Praktiserende Lægers Organisation på Bornholm.

For selvom e-mail kan være med til at spare ressourcer, og lægerne selv opfordrer patienterne til at bruge e-mail til simple henvendelser, så har det også skabt et øget pres på de praktiserende læger.

Hvor summen af e-mail- og telefonkonsultationer i 2008 tilsammen udgjorde 43 procent af det samlede antal henvendelser til de bornholmske læger, så udgør denne andel i 2018 51 procent af det samlede antal henvendelser. Det svarer til en samlet stigning på godt 18 procent.

– Nogle politikere havde en forventning om, at brug af e-mail-konsultation ville modsvares af færre telefonkonsultationer. Det er imidlertid ikke sket, og det betyder, at der samlet set er kommet øget pres på lægens tid, fordi der nu er flere indgange til at komme i kontakt med lægen, forklarer Kathri Marcussen.

Og det er ikke kun mængden af henvendelser, der er øget markant. Det er også lægernes tidsforbrug på hver enkelt henvendelse.

 

 

Plads til skyggetal

I realiteten kan den andel af tid, de praktiserende læger bruger på at besvare e-mail-henvendelser, og dermed presset på de praktiserende læger, meget vel være højere, end det er afspejlet i statistikken, for der er plads til skyggetal i den måde, konsultationerne opgøres på.

Det skyldes, at en længere udveksling af mails mellem læge og patient kun tæller som en enkelt henvendelse i statistikken, forklarer kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen fra Praktiserende Lægers Organisation.

Og mange af de henvendelser, som lægerne får via e-mail fra personalet i døgnplejen, der skriver på vegne af ældre borgere, kræver netop udveksling af flere mails mellem lægen og plejepersonalet.

– Ofte er disse konsultationer af mere kompleks karakter. Det handler typisk om ældre borgere med kroniske sygdomme, hvor der er behov for døgnplejens hjælp. Så ud over at vi har mange konsultationer, så vil de ofte også være tidskrævende at svare på, forklarer Kathri Marcussen.