Arkivfoto
FOR ABONNENTER

Bornholm i top-10: Flere og flere mailer med lægen

I stedet for at sidde i kø venteværelset vælger flere og flere bornholmere at sende en e-mail, når de har behov for kontakt med deres praktiserende læge.

Det fremgår af en række statistikudtræk fra Ydelsesregistret, som Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har lavet til Bornholms Tidende.

Her kan man blandt andet se, at andelen af e-mail-konsultationer hos de bornholmske læger på 10 år er blevet tolvdoblet.

I 2008 udgjorde email fra patienterne således to procent af lægernes samlede antal konsultationer. I 2018 er denne andel vokset til at udgøre 23 procent.

Bornholm er i top-10

Det placerer Bornholm på en 10.-plads blandt Danmarks 98 kommuner, når det drejer sig om digital kontakt mellem borgerne og den praktiserende læge.

Det er langt foran de kommuner, som Bornholm plejer at blive sammenlignet med, eksempelvis Langeland, Ærø, Fanø og Samsø. De hører alle til i den gruppe af kommuner, hvor borgerne bruger e-mail mindst.

På landsplan viser statistikkerne fra Ydelsesregistret, at det hovedsageligt er i kommunerne i udkanten af Danmark, at borgerne ikke sender e-mail til deres læge. Det gælder flere af ø-kommunerne og kommunerne i Syd- og Vestsjælland og i Nordjylland. Hovedparten af kommunerne på Fyn ligger også i bunden af feltet, når det drejer sig om at kommunikere med sin læge via e-mail.

 

 

Flere ældre borgere

At Bornholm rangerer så højt i statistikken skyldes ifølge Kathri Marcussen, som er praktiserende læge i Rønne og næstformand for Praktiserende Lægers Organisation på Bornholm, at andelen af ældre borgere er væsentligt højere på Bornholm, end det er tilfældet i resten af Region Hovedstaden, og at det derfor ofte er døgnplejen, som på borgerens vegne henvender sig til lægen.

I 2018 havde hver bornholmsk læge således 290 patienter, som var fyldt 70 år. Det er 60 mere end på landsplan, hvor de praktiserende læger i gennemsnit havde 230 patienter, som var 70 år eller ældre.

– Vi mærker, at medarbejderne i døgnplejen i Bornholms Regionskommune er rigtig gode til at bruge e-mailkonsultationer på borgernes vegne, og det er nok en del af forklaringen på Bornholms placering, siger Kathri Marcussen til Bornholms Tidende.

Lægemangel bidrager

En anden årsag er, at Bornholm, ligesom det er tilfældet i mange andre udkantsområder i Danmark, er ramt af lægemangel. Det betyder, at der er meget pres på lægekonsultationerne, og at det kan være svært for borgerne at komme i kontakt med eller at få en tid hos lægen.

På Bornholm havde hver af de praktiserende læger ifølge en opgørelse, som Praktiserende Lægers Organisation lavede i 2018, 1.400 patienter tilknyttet. Til sammenligning har de praktiserende læger på Ærø hver 1.146 patienter tilknyttet, og på Samsø skal hver læge kun betjene 894 patienter. Og det er vel at mærke øer, hvor befolkningens alderssammensætning er stort set den samme som på Bornholm.

– Når der er pres på lægeressourcerne, så er e-mail en nemt tilgængelig måde for borgerne at komme i kontakt med lægen på, siger Kathri Marcussen og fortæller, at de praktiserende læger også selv forsøger at spare ressourcer ved at opfordre patienterne til at bruge e-mail.

– En del problemstillinger kan sagtens klares via e-mail frem for at skulle møde personligt op hos lægen, fortæller hun.