I denne uge har 250 personer fra Almegårds Kaserne været på civil efteruddannelse. Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

En uge på den civile skolebænk skal forlænge soldaternes karriere

Et af formålene med uddannelsesugen for de 250 soldater og medarbejdere på Almegårds Kaserne er at få soldaterne til at forlænge deres militære karriere.

– Soldaterne bliver to-tre år, og så rykker de videre, siger kaptajn Leo Gamborg, der har været med til at tilrettelægge undervisningsugen, hvor hele staben modtager AMU-undervisning, der giver kompetencer, som også anerkendes på det civile arbejdsmarked.

Som det er i dag, er den gennemsnitlige ansættelsesperiode knap to et halvt år i Opklaringsbataljonen på Almegårds Kaserne. Nogle soldater ønsker at blive forflyttet til en anden del af Forsvaret, mens andre ønsker en civil karriere.

Tanken er, at muligheden for at tage meritgivende uddannelser vil gøre det mere attraktivt at fortsætte i Forsvaret.

– Vi vil gerne kunne fastholde dem længere end de 28 måneder, som de bliver hos os i dag. Det er for lidt, siger stabschef Claus Rohde.

De to ledende officerer fortæller, at fastholdelsen udfordres af, at soldaterne i stigende grad har anderledes opgaver. Det gælder for eksempel patruljering ved synagogen i København eller ved grænserne. Senere på året skal et større hold soldater fra Opklaringsbataljonen til Sønderjylland.

– Der bruger de ikke 100 procent af deres uddannelse. Vi har kortere tid til vores kernekompetencer, som er opklaring, siger Leo Gamborg.

Claus Rohde tilføjer:

– Det er hverdagen i hele forsvaret i dag.