Aa Kirke. Arkivfoto: Berit Hvassum

Højeste antal døde siden 2000 – mange faldt fra i efteråret

2019 blev et år, hvor der blev taget afsked med mange bornholmere. Retten på Bornholm har registreret 621 dødsfald i løbet af året.

Det er det højeste antal døde på et år siden 2000 og en stigning på seks procent i forhold til 2018, hvor 585 bornholmere døde.

Retspræsident Henrik Engell Rhod skriver i en kommentar til statistikken, at det stigende antal dødsfald hænger tæt sammen med den bornholmske demografi.

”Det skyldes hovedsagligt, at de historisk store fødselsårgange fra tiden omkring afslutningen af 2. verdenskrig, ofte kaldet ”Det store baby–boom”, har nærmet sig middellevetiden. Desuagtet ville der på Bornholm ”kun” være knap 400 dødsfald om året, hvis alderssammensætningen af den bornholmske befolkning svarede til Danmark som helhed. På Bornholm udgør den ældre del af befolkningen imidlertid en noget større andel af den samlede bornholmske befolkning, hvorfor der i disse år i Bornholms retskreds er ca. en halv gang flere antal dødsfald om året. I 2019 registreredes 621 dødsfald i retskredsen,” skriver Henrik Engell Rhod.

Kun fire andre ø-kommuner med en aldrende befolkning – Ærø, Samsø, Lolland og Langeland – havde i 2019’s første ni måneder en højere dødelighed end Bornholm. I storbykommunerne København og Aarhus var dødeligheden – andelen af døde ud af den samlede befolkning – under halvt så stor som i Bornholms Regionskommune.

Mange døde i efteråret

Særligt i årets sidste tre måneder gik mange bornholmere bort, hvilket også flittige læsere af dødsannoncer i Bornholms Tidende må have bemærket.

Sammenholdes byrettens tal med Danmarks Statistiks kvartalsopgørelse, kan man beregne, at 176 personer døde i oktober, november og december, der er kendetegnet ved, at dødeligheden typisk er lidt højere end om sommeren.

Til sammenligning har Danmarks Statistik registreret henholdsvis 162, 139 og 144 dødsfald i årets tre første kvartaler.

De mange dødsfald i efteråret har øjensynligt præget det samlede befolkningstal, der faldt kraftigt hen mod slutningen af året. Det skete i en grad, så 2019 ikke blev året, hvor befolkningskurven knækkede, hvad det ellers længe tydede på.