Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Hele kasernen har været på skolebænken i den civile verden

I denne uge har 250 personer fra Almegårds Kaserne været på civil efteruddannelse. Kasernens professionelle soldater – lige fra konstabelelever til officerer – og civile ansatte har modtaget undervisning på Campus Bornholm eller i kasernens egne lokaler.

Det er et pilotprojekt, som skal give soldaterne nogle kompetencer, der kan hjælpe dem med at stå stærkere på arbejdsmarkedet.

Bornholms Tidende kiggede torsdag forbi de to undervisningssteder, og på kasernen fortæller major og stabschef Claus Rohde fra Opklaringsbataljonen, at Almegårds Kaserne er den første kaserne til at indføre en sådan uddannelsesuge.

Efter bortfaldet af en uddannelsesordning, som blev sparet væk for nogle år siden, har det været vanskeligt for militært ansatte at få formel anerkendelse for deres militære uddannelse i den civile verden, selv om der er et stort overlap mellem indholdet af undervisningen militært og civilt.

Kasernens personale har på forhånd valgt imellem en række AMU-moduler som blandt andet engelsk, logistik, kulturforståelse, ledelse og foto.

På vej over til undervisningslokalerne forklarer Claus Rohde, at der er en vis sammenhæng mellem ugens undervisningstemaer. Bedre engelsk, kulturforståelse eller viden om logistik kan være nyttig under en udsending til Irak, men modulerne handler i lige så høj grad om at soldaterne viden og erfaring, der også kan bruges, når tiden i hæren er overstået.

– Det har været forholdsvist vigtigt, at det, vi tilbyder i denne uge, skulle lægge ud over, hvad vi ellers laver herude, supplerer kaptajn Leo Gamborg.

Et af de mest konkrete forløb er dørmandskurset, som vi gerne vil kaste et blik på.

Claus Rohde åbner en dør til et lokale, hvor to rækker soldater sidder og kigger på en video fra en skybrudsramt musikfestival.

Da videoen er slut, lægger deres lærer, Nick Bang Olsson, som kommer fra Hotel og Restaurationsskolen dørmandsuddannelse, op til, at hans elever skal svare på spørgsmål fra pressen.

Min erfaring er, at spørgsmål i plenum sjældent fungerer, hvis de adspurgte er ældre end 10 år, og de voksne i militæruniform er lige så tavse som en flok gymnasieelever ville være i den situation.

I stedet tager læreren ordet. Han fortæller, at dørmandskurset er komprimeret til 60 timer over fem dage, og kursisterne sidder derfor på skolebænken fra morgen til aften. Efter en veloverstået prøve vil soldaterne få et dørmandskort, så de kan arbejde i nattelivet eller som vagt ved forskellige arrangementer, fortæller Nick Bang Olsson og nævner Folkemødet og Wonderfestiwall som eksempler herpå.

 

Det handler om at opnå et mere
sikkert natteliv og muligheden for
at kunne give soldaterne et bijob

 

Efterfølgende er det muligt at bygge ovenpå med nye moduler, der kan give adgang til en bredere palette af civile sikkerhedsjob.

– Det handler om at opnå et mere sikkert natteliv og muligheden for at kunne give soldaterne et bijob, siger Nick Bang Olsson.

Han spørger, om pressen har fået, hvad vi havde brug for. Jeg kigger på fotografen, for billeder i et mørkt undervisningslokale er sjældent specielt ophidsende, og fremstammer, at vi havde håbet, at der ville være noget action på dørmandskurset.

Her virker det, som om læreren føler, at han har gennemskuet os. Han understreger, at jobbet som dørmand er meget andet end magtudøvelse. Det har han allerede indprentet hos soldaterne, viser det sig.

– Vi arbejder kun fysisk, når…?

– NÅR ALLE ANDRE MULIGHEDER ER OPBRUGT, svarer klasselokalet i eksemplarisk kor på lærerens spørgsmål.

I stedet er det evnen til at lytte og kommunikere, der fylder mest på kurset, fortæller Nick Bang Olsson.

Vi træder ud på gangen igen. Her fortæller major Claus Rohde, at uddannelsesugen skal evalueres. Spørgsmålet er, om soldaterne synes, det giver mening at hive en uge ud af en travl kalender for at tage civile fag.

 

 

Civil undervisning for Almegårds Kaserne

Disse AMU-moduler kunne kasernens stab vælge imellem:

Dørmand
Engelsk
Logistik
Kultur
Foto
Ledelse
IT
Projektledelse (som led i et længerevarende forløb for befalingsmænd og officerer)

 

 

På forhånd har oberstløjtnant Nicolai Abildgaard over telefonen fortalt mig, at der blandt soldaterne, der undervises på campus i mere traditionelle som skolefag på engelsk, er store niveauforskelle, som betyder, at nogle bliver understimuleret, mens andre kæmper med at følge med.

Mens vi runder af, hører jeg, at en af eleverne fra dørmandsholdet henvender sig til Tidendes pressefotograf. Han beder fotografen om ikke at bruge billeder, som han er med på. Det gør alle gruppebillederne ubrugelige.

Det irriterer vores fotograf lidt, at soldaten ikke gav klar besked på forhånd, men soldaten fortæller, at han på kurset har læst om dørmandens rettigheder herunder regler om at give samtykke til fotografering. Og derfor siger han nej, og snart følger flere af soldaterkammeraterne efter.

Af denne grund er der ingen billeder af dørmandsaspiranterne.  Man kan ikke anklage eleverne for, at de ikke har hørt efter.