Foto: Holger Larsen
FOR ABONNENTER

Så mange skrev under til fordel for Hasles helikopter

– Jeg har nu sluttet underskriftsindsamlingen og har modtaget 214 underskrifter.

Det oplyser Karin Pihl, der midt i december startede en underskriftsindsamling til fordel for højsæsonens helikopterrundture fra Hasle Havn. Underskrifterne er indsamlet på lister i Superbrugsen og hos sparkøbmanden samt i Hasle Havns Venners klubhus.

– Jeg har i underskriftsperioden modtaget henvendelse fra to familier, der er imod helikopterflyvningerne, og en person har tilkendegivet sin modstand på Facebook, siger Karin Pihl, der på den baggrund konkluderer, at der ikke er nogen større modstand mod helikopteren.

– Jeg har i dag (torsdag, red.) sendt en mail til Leif Olsen, hvor jeg oplyser om antallet af underskrifter og fortæller om, hvor mange jeg har hørt fra – og forventer jo så at høre fra ham, siger Karin Pihl.

Leif Olsen (SF) er formand for natur- og miljøudvalget, som får helikopterflyvningerne på dagsordenen om kort tid. Det sker på baggrund af, at brugerrådet for Hasle Havn besluttede, at man ønsker, at kommunen ikke giver tilladelse til flyvning på havnens areal.

 

 

Det skrev de under på

De 214 underskrivere har skrevet under på:
“Skal helikopteren fortsat flyve fra Hasle en gang om ugen i skolesommerferien? Hvis du stemmer for, så husk at skrive dig på listen”.

 

 

Karin Pihl. Foto: Jens-Erik Larsen

 

Godt tilfreds

Karin Pihl, der er kasserer i Hasle Turist- og Erhvervsforening og har været daglig leder af byens turistinformation, tog initiativ til underskriftsindsamlingen, fordi hun mente, at brugerrådets synspunkt ikke repræsenterer den overvejende holdning i byen.

– Vi skal have gang i noget fra alle os, der synes, at helikopteren er et godt initiativ. Det er vigtigt, inden politikerne skal drøfte sagen, sagde Karin Pihl, da hun gik i gang med underskriftsindsamlingen.

Hun erklærer sig godt tilfreds med resultatet, idet hun peger på, at underskriverne i langt overvejende grad er hasleboer. Det var netop målet med at holde indsamlingen rent fysisk i byen, at det skulle være for de lokale.

 

 

Sagen kort

Skyfox Helikopteroplevelser har i hver højsæson i 10 år fløjet rundflyvninger på Bornholm. I Hasle er der blevet fløjet fra kanaløen ved Hasle Havn.

Skyfox har planer om at flyve fra samme sted i 2020.

Hasle Havns brugerråd har imidlertid vedtaget, at man ønsker, at kommunen ikke giver tilladelse til flyvning på havnens areal. Sagen kommer til politisk behandling i natur-og miljøudvalget i begyndelsen af 2020.