Borgmester Winni Grosbøll. Foto: Allan Rieck
FOR ABONNENTER

Der er ikke et A- og et B-hold

LÆSERBREV
Avisens chefredaktør Øjvind Hesselager har onsdag en ganske interessant leder om den del af Bornholm, som ellers ikke traditionelt har fyldt så meget i avisen; de udsatte familier på øen. Og jeg er fuldstændigt enig i budskabet. Vi skal som bornholmsk samfund gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at støtte op om de familier, der har brug for hjælp. Og vi skal til nød også fjerne de børn, hvor forældrene ikke magter opgaven. Det kan aldrig blive til diskussion.

Der, hvor jeg ikke er helt enig med chefredaktøren er den grundliggende præmis, når han inddeler befolkningen på Bornholm i et A- og B-hold som værende to adskilte systemer. A-holdet der kan juble over Rønne Havns succes og glæde sig over Folkemødets betydning for Bornholm, og et B-hold der lades tilbage, ene på perronen. Denne opstilling mener jeg er grundlæggende forkert, for kun ved at arbejde med begge indsatser kan det lykkes at skabe bedre vilkår for de svageste i samfundet.

Til eksempel er det lykkeligt og vigtigt for alle – og her mener jeg alle – at Rønne Havn har vundet en stor kontrakt på udskibning af vindmøller. Den kommer til at skabe aktivitet og arbejdspladser på Bornholm, dels til dem som måtte mangle et arbejde og dels i form af indtægter til os alle, som blandt andet gør at den fælles kasse bliver lidt større, så der er nogle midler at hjælpe og løfte velfærden for.

Tilsvarende gælder det samme for Folkemødet; aktiviteter, penge og arbejdspladser er forudsætningen for at et samfund kan drives. Lige præcis det giver Folkemødet til fulde – udover de gode oplevelser til dele af A-holdet, som chefredaktøren nævner.
Byforskønnelse og livskvalitet for middelklassen er måske det, som gør, at vi med årene bliver flere bornholmere og derved også flere til at betale til den fælles kasse. Dermed skabes overskud til at gøre noget ekstra for dem, som har brug for det.
Vi skal hele tiden arbejde med nye tiltag for Bornholm, vi skal hele tiden have øjnene rettet mod arbejdspladser, kapital og aktivitet til øen. Og ja, vi har en kæmpe forpligtelse over for de svageste i vores samfund, og lige netop derfor er Bornholms fremgang også så meget mere glædelig. De to ting må aldrig blive hinandens modsætninger, for det gavner ingen – slet ikke de udsatte. Derfor er der al grund til at juble over de mange gode ting, der sker, fordi det gavner hele Bornholm.

Winni Grosbøll, borgmester (S)