Arkivfoto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Friskole har børn på venteliste: Der er en stor joker

Indskrivningen til børnehaveklasserne på de kommunale skoler og friskoler til skoleåret 2020/2021 er netop gået i gang.

Mellem 6. og 24. januar skal forældre til kommende skolebørn skrive deres barn op til børnehaveklasse, uanset om barnet skal i folkeskole, på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af skolestarten, eller om barnet har brug for specialtilbud.

Men allerede inden indskrivningen til næste skoleår næsten er gået igang, har Svaneke Friskole fyldt pladserne op og har derudover venteliste til næste års børnehaveklasse.

Skolen har en ønsket klassekvotient på 22 elever, men kan dispensere op til 25 børn i klassen. Og det har man allerede gjort, fortæller skoleleder Mathilde Lissau.

– Vi har børnehaveklassen til skoleår 2020/21 fyldt op, og skolebestyrelsen har dispenseret, at der må indskrives 25 børn. Derudover er der en venteliste på seks børn.

Skolen har faste kriterier for, hvordan pladserne tildeles. Først tilgodeses søskende til elever, der allerede går på skolen. Dog skal de indskrives, inden de fylder to år. Herefter børn, der bor i postnummer 3740 og herefter andre. 16 af eleverne i den kommende børnehaveklasse er søskende til elever på skolen.

Udsættelser kan give pladser

Ønsker man derfor sit barn på skolen i Svaneke til næste år, ser udsigterne ikke lyse ud. Men intet ligger hundrede procent fast, før regionskommunen i maj/juni har opgjort hvormange børn, der får skoleudsættelse. Det vil sige børn, der bliver et år mere i børnehaverne.

– Den store joker for os er den offentlige skoleudsættelse. Det får vi først besked om i maj/juni, og det kan give ledige pladser, forklarer Mathilde Lissau.

– Det er problematisk, at kommunen opgør og udmelder antallet af skoleudsættelser så sent, så forældrene  – og skolerne – derfor må vente på besked. Vi ville gerne have det afgjort tidligere, siger skolelederen.

Skolen holder tæt kontakt med de forældre, der står på ventelisten. Også fordi tidligere års erfaringer viser, at ventelisten kan ændre sig, blandt andet fordi en del af de børn, der er skrevet op til skolen i Svaneke, er børn af kommende tilflyttere. Måske flytter de alligevel ikke til Bornholm, eller måske kan de ikke finde hus i Svaneke og ender med at flytte til et andet sted på øen og dermed indskrive deres børn i en anden skole.

– Sidste år havde vi mange på venteliste, men klassen endte alligevel på 17 elever, så i år har vi været tidligere ude og i kontakt med forældrene, men da 16 af eleverne er søskendebørn, og vi har haft samtaler med de øvrige på ventelisten, så regner vi med, at vi i år ender på det antal, der nu er indskrevet, siger Mathilde Lissau.

Også selv om nogle alligevel ikke flytter til øen, eller nogle af børnene får skoleudsættelse, fordi ventelisten er så lang, at der er børn, der rykker op, hvis nogle falder fra.

– Så vi ved, at pladserne er fyldt op, men ved ikke endeligt, hvilke børn, det bliver.

 

Mathilde Lissau. Arkivfoto: Allan Rieck

 

Flere skifter skole

Skolen har også godt fyldt op på sine øvrige årgange med kun få pladser på nogle af årgangene.

Der kan dog blive ledige pladser, hvis elever flytter fra.

– Generelt oplever vi, at det er blevet mere udbredt, at man flytter sit barn fra en skole til en anden. Det kan være godt, hvis barnet virkelig ikke trives, men det kan også være skidt, hvis man opgiver for hurtigt og ikke prøver at løse problemer, mener skolelederen.

Det er skolebestyrelsen på friskolen, der afgør, om man vil give dispensationer til at udvide en klasse over den fastsatte klassekvotient på 22, og det kan eksempelvis netop ske, hvis et barn søger ind på skolen på grund af dyb mistrivsel et andet sted, og Svaneke Friskole tror på, at man pædagogisk kan gøre noget for eleven. Dispensation kan også eksempelvis gives, hvis en tilflyttet familie allerede bor i postnummer 3740, men ikke har fået plads.

Skole er afgørende

Skolen oplever, at det er helt afgørende for mange tilflyttende børnefamilier, at de kan få plads i den lokale skole.

– Derfor er det ekstremt vigtigt for Bornholm, at vi har et bredt udbud af mange skoler – både private og kommunale, mener Mathilde Lissau, der oplever, at familier undlader at flytte til, hvis de ikke kan få plads i skolen.

Selv om Svaneke Friskole kan dispensere til en klassekvotient til 25 elever per årgang, kan det kun ske på max fem af skolens årgange.

De større klasser betyder, at skolen har to-lærer ordning, hvor blandt andet 8. årgang har ekstra holdtimer med to-lærer ordning.

– I vores børnehaveklasse har vi fast to børnehaveledere på, blandt andet fordi vi oplever, at børnene er mindre skoleparate, når de starter i 0. klasse, siger Mathilde Lissau.

Skolen i Svaneke er en friskole og har derfor ikke pligt til at optage alle, der bor i skoledistriktet, og det har frustreret nogle forældre, at de ikke kunne få deres børn i det, de opfatter som den ”lokale skole”.

– Svaneke Friskole går på to ben. Vi er dels en værdibåren friskole, dels vil vi gerne være byens skole, siger Mathilde Lissau.