Nørrekås. Foto: Jens-Erik Larsen
FOR ABONNENTER

Forslag: Mole skal hjælpe lystbådehavn og føre sandet tilbage til Næbbe Bugt

Lige så populært sand er på en strand, lige så upopulært er det i en havn, og derfor bør regionskommunen etablere en ny mole ved Nørrekås og dermed forhindre de fine korn i at lægge sig på bunden i lystbådehavnen. Det mener Flemming Bech, som har udarbejdet sit eget borgerforslag til, hvordan Rønne kan give afkald på et område ved Kanondalen uden at miste alle de rekreative muligheder, det område giver byens borgere.

Det er Rønne Havn, som ønsker at overtage arealet ved Kanondalen, og det skal den have lov til, mener han. Og så skal kommunen geninvestere nogle af pengene i et nyt anlæg med en læsidemole vinkelret ud fra kystlinjen ved byens nordlige lystbådehavn.

– Får man lavet den konstruktion med molen ved Nørrekås, så får man forhindret sand inde i lystbådehavnen, og man slipper for at bruge penge hvert år på at rense sandet op, siger han.

Sand til Næbbe Bugt

Ifølge Flemming Bech vil et sådant moleanlæg have flere positive følger.

Det vil betyde, at der kommer bedre vandkvalitet i lystbådehavnens indre bassiner, og det vil medføre, at sandet lægger sig langs kysten i stedet for inde i havnen. Det vil både gavne den eksisterende strand ved Nørrekås samt Næbbe Bugt, hvor der tidligere har været en strand, men hvor sandet er forsvundet i dag.

– På den måde ændres kysten, og det gør, at der kan komme sand tilbage til Næbbe Bugt. Så man vil i princippet kunne få to strande ud af det, fordi sandet ikke driver tilbage til Nørrekås, siger Flemming Bech, som håber, at båd- og jolleejerne i Nørrekås vil støtte hans forslag.

En stor bunke sand

Den forsvundne strand i Næbbe Bugt var også på dagsordenen, da der for tre år siden var fuld gang i den offentlige debat om den nu gennemførte udvidelse af Rønne Havn. Dengang fremførte Flemming Bech, at en havneudvidelse i 1980’erne havde medført, at stranden var forsvundet, og han argumenterede for, at havnen burde genskabe stranden.

Det skete ikke, og nu bringer han den forsvundne strand frem igen. Ifølge ham forudsætter en genetablering, at økonomien rækker, og måske at der er sand tilovers fra en udvidelse af bystranden ved Nørrekås.

– Så kan vi arbejde videre med at få etableret en strand i Næbbe Bugt. Det kan også være, at der er en fond i Rønne, der har lyst til at kaste penge i en stor bunke sand og smide den i Næbbe Bugt, hvis molen var etableret, siger han.