Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Borger foreslår større strand ved Nørrekås i bytte for areal ved Kanondalen

Hvis Rønne Havn får sit ønske om at overtage et areal ved Kanondalen opfyldt, så kan en passende modydelse ifølge et borgerforslag være, at der bliver etableret en større bystrand ved Nørrekås, så byen får et sted med nye rekreative muligheder.

Bag forslaget står bygningskonstruktør Flemming Bech, som har sendt det til regionskommunen forud for et offentligt møde mandag aften om havnens ønske om at overtage et areal i tilknytning til de nye havneområder og dens plan for området.

– Der er ingen tvivl om, at vi skal støtte op om udviklingen på Rønne Havn og skal give det rekreative areal ved Kanondalen til Rønne Havn. Så synes jeg, at rønneboerne skal have et nyt rekreativt areal, og der er mit forslag, at vi får lavet en model, så vi får noget mere strand, siger han til Bornholms Tidende.

En sag for rønneboerne

For Flemming Bech er det vigtigt, at borgerne i Rønne og brugerne af Nørrekås bliver spurgt om deres holdning til hans forslag. Det er dem, der skal sige ja eller nej til det. Han hæfter sig ved, at borgmester Winni Grosbøll i årets første avis udtalte sig i positive vendinger om en forlængelse af stranden ved Nørrekås.

– Jeg er glad for, at hun udtaler sig som borgmester, men jeg er også glad for, at hun udtaler sig som rønnebo, for det er faktisk det, der er vigtigst, at det er rønneboerne, der kan se et formål med at give den del af Kanondalen til Rønne Havn og så få noget rekreativt areal ved Nørrekås, siger han.

Han synes også, det er interessant at vide, hvad andre i kommunalbestyrelsen og på Bornholm synes, men han mener, at det primært er en sag for rønneboerne.

På mandagens offentlige møde vil Flemming Bech redegøre for sine tanker, og han er parat til at svare på spørgsmål, hvis der er nogen, og hvis det vel at mærke er noget, han kan svare på.

 

Flemming Bech. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

 

 

Sagen kort

Rønne Havn A/S sendte i november en ansøgning til Bornholms Regionskommune om en toårig leje af de fem hektar på grunden ved Kanondalen, der blandt andet bruges til sankthans og cirkus.

På grund af store opgaver i 2020 ønsker havnen at råde over arealet allerede fra tredje kvartal.

Rønne Havn foreslår i ansøgningen at bytte jord med kommunen, der som modydelse vil modtage en del af havnens grund på Nørrekås, cirka to hektar mellem Nordre Kystvej og Bådehavnsvej. Det er et areal, som kommunen ønsker at forny og gøre mere attraktivt som led i byudviklingsplanen for Rønne.

Hvordan byttehandlen skal effektueres økonomisk, er endnu uklart.

Regionskommunen lægger op til at sætte gang i en proces, der kan sikre havnen en dispensation, så den kan rykke ind i Kanondalen, før en ny lokalplan er vedtaget.

Rønne Havn holder offentligt orienteringsmøde mandag den 13. januar klokken 19-21. Mødet foregår på Green Solution House på Strandvejen. Havnen vil orientere om projektforslaget, og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen vil også være til stede. Alle er velkomne.

 

 

Mange forskellige aktiviteter

Flemming Bech er selv en af dem, som har haft glæde af det rekreative område ved Kanondalen. Som voksen har han været til bålfest i forbindelse med sankthans, og som barn løb han rundt dernede

– Hvis det var en god vinter med lidt sne, så var det stedet, man tog hen og fik testet sin bobslæde og sin kælk. Det var også det sted, man tog hen og satte drager op eller ræsede rundt på sin knallert uden at genere nogen. Eller der, hvor man i tidernes morgen stod og fiskede ved kysten, fortæller han.

Dengang var der ørredopdræt på stedet, og han husker, hvordan nogle af kammeraterne prøvede at kaste snøren ind over opdrættet for at få en ørred hevet op over plankeværket.

– Så der har været mange forskellige aktiviteter udover sankthansål, salg af fyrværkeri og cirkus, siger Flemming Bech.

Sankthans på stranden

Hvis det ender med, at havnen overtager arealet ved Kanondalen, og Rønne får en større bystrand, så forestiller Flemming Bech sig ikke, at der bliver lavet en ny kælkebakke ved Ndr. Kystvej. Men han tror på, at man kan lave et rekreativt område, som kan udgøre en erstatning for det, havnen ønsker at overtage.

– Så kan vi også flytte vores arrangementer til stranden, for eksempel sankthans. Det kunne være megahyggeligt at have sankthans der med en tømmerflåde med lidt bål på, og så kunne man stå inde på stranden og se det. Det ville være så oplagt, siger han.

Faktisk er han ret sikker på, at en større bystrand ved Nørrekås nok skal blive en gevinst for byen.

– Når jeg tænker på, hvor stor succes stranden ude ved Galløkken har fået, så tror jeg, at hvis vi laver en ny, større strand der, så vil den også blive en stor succes.

 

 

 

Rønne Havn ønsker at etablere oplagsplads på dette cirka fem hektar store område ved Kanondalen. Illustration: BRK

 

 

 

Fra borgerforslaget

Flemming Bech foreslår, at regionskommunen sælger et område ved Kanondalen til Rønne Havn og geninvesterer pengene i en mole og en større bystrand ved Nørrekås.

Fordele:

Rønne vil få en decideret strandpromenade langs Ndr. Kystvej.

Mange rønneboer vil få nær adgang til en tre gange så stor strand.

Molen vil stoppe tilsanding af Nørrekås Lystbådehavn.

En større strand vil gøre det muligt at afvikle større arrangementer og flere aktiviteter.

Proces:

Der nedsættes en borgergruppe, som sammen med regionskommunen beskriver og gennemfører projektet.

Som grundlag bruges Rønne Havns egen rapport ”Kystteknisk Vurdering, marts 1991”.

Der hyres en rådgiver, som søger om de nødvendige tilladelser.

Borgergruppe får med hjælp fra Rønne Havn indhentet tilbud.

Økonomi:

Geninvestering af beløb fra salg af areal ved Kanondalen til Rønne Havn.

Fondsansøgninger.

Allerede afsatte midler til en undersøisk høfde.

Sponsorater fra firmaer og privatpersoner.