Foto: Berit Hvassum

Igen i 2019 blev der færre bornholmere

For 18. år i træk gik indbyggertallet på Bornholm tilbage sidste år. Det viser tal, som Bornholms Regionskommune har udtrukket fra folkeregistret.

Ved 2019’s begyndelse boede der ifølge kommunens tal 39.569 personer på Bornholm, og 12 måneder senere var tallet faldet til 39.521. En tilbagegang på 48 personer.

Der kan ske mindre forskydninger, i takt med at flytninger, fødsler og dødsfald fra juledagene registreres. Men det synes sikkert, at justeringerne ikke kommer til at ændre på, at 2019 bliver endnu et år med røde tal på befolkningsbundlinjen, lyder det fra kommunen.

En sen vending

Længe var der ellers forhåbninger om, at 2019 ville blive det blot tredje år med stigende befolkningstal i de seneste fire årtier, og Danmarks Statistiks seneste officielle tal fra oktober viste, at der havde været en fremgang på 39 personer i årets første ni måneder.

I midten af november skrev Winni Grosbøll på Facebook, at det ikke var urealistisk at gå ud af 2019 med flere bornholmere, end da året startede. Skulle 2019 blive året, hvor kurven knækkede, ville hun give kage til sin stab, skrev hun.

– Jeg havde lovet borgmesterstang på kontoret, men den kan jeg spare, siger borgmesteren til Bornholms Tidende.

Hun har indset, at 2019 bliver endnu et år med tilbagegang, men hæfter sig samtidig ved, at de foreløbige tal er ti personer bedre end kommunens prognose, der spåede et indbyggertal på 39.511 personer ved årets udgang.

Til at håndtere

I 2015-2018 har den årlige tilbagegang været på 60-70 personer, så 2019 udmærker sig samtidig – med forbehold for sene udsving – som året med årtiets mindste tilbagegang.

– Det er nogle størrelser, som er til at håndtere, siger Winni Grosbøll om de tocifrede reduktioner, der står i kontrast til de første år af hendes borgmestertid.

Frem til 2014 raslede indbyggertallet ned med 400-500 personer om året.

– De år havde vi det rigtigt svært. Men det udjævner sig nu, og lige nu er vi en omstillingstid, siger borgmesteren.

Siden 2015 har nettoflytning (at der er flere tilflyttere end fraflyttere) kombineret med indvandring betydet, at status quo nærmer sig.

Ifølge kommunens egne prognoser skal vendepunktet indfinde sig i 2022 eller 2023. Og politikerne har vedtaget en ambitiøs målsætning om, at der skal være 42.000 bornholmere i 2028.

Sandsynligvis er et stort antal døde i årets afsluttende måneder en tungtvejende årsag til tilbagegangen. De detaljerede tal, hvor man kan aflæse antallet af døde, fødte og flyttemønstre, foreligger ikke endnu.

 

 

Befolkningsudviklingen
på Bornholm

1960: 48.217
1965: 48.620
1970: 47.116
1976: 47.242
1981: 47.370
1986: 46.919
1990: 45.784
1995: 44.823
2000: 44.238
2005: 43.347
2010: 42.154
2015: 39.828
2016: 39.756
2017: 39.695
2018: 39.632
2019: 39.572 (39.569*)
2020: 39.521*

Tallene markeret stjerne angiver, at det er regionskommunens egne tal, udtrukket af folkeregistret, mens de øvrige stammer fra Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik/Bornholms Regionskommune 

 

 

Stor ubalance

Generelt er der på grund af den bornholmske demografi en stor ubalance mellem antallet af barnedåbe og begravelser.

Der bliver født cirka 300 og dør cirka 600 personer om året, så for at opnå status quo skal der være et tilsvarende stort overskud på tilflytterfronten.

– Vi har bare et meget stort underskud. Det skal ophæves af en forskel mellem tilflyttere og fraflyttere for at give nul. Men på sigt giver det en mere homogen befolkningssammensætning, siger Winni Grosbøll om udviklingen, hvor unge tilflyttere erstatter de store årgange, der naturligt går bort.

Siden 1980, hvor der ved årets begyndelse boede 47.780 personer på Bornholm, har der kun været to år med befolkningstilvækst.

Det var i 1995 og 2001.