Mathias Bidstrups gravsten. Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

‘Han får aldrig min tilgivelse’

LÆSERBREV
Det var en overraskende, men meget interessant artikel, avisen skrev om arkitekt Mathias Bidstrup. Jeg er opvokset i Rønne i 50’erne. Jeg har siden drengeårene beundret Bidstrups bygninger uden at vide noget om arkitekten. I dag sidder jeg med en meget større viden, idet jeg gennem årene har samlet mig et større bibliotek, der i vid omfang handler om arkitektur.

Men Mathias Bidstrup skulle have holdt sig til jernbanestationer, tekniske skoler og posthuse. Hans omgang med kirkebygninger tjener ham ikke til ære. I et foredrag, han holdt i 1911, udtrykker han sin ærgrelse over arkitekternes fremfærd overfor de gamle kirkebygninger. Han fortsætter med at sige, at det ikke var nødvendigt at nedbryde. Man skulle have restaureret i stedet for. Som undskyldning giver han tidens omskiftning og utilstrækkelig viden om disse bygningers historiske betydning.

Nu var Bornholm ikke det eneste sted, hvor der blev faret hårdt frem mod middelalderkirkerne. I Skåne var der samme tendens. Her havde man dog større mod til at bygge erstatningskirker, der i deres arkitektur prøver at være rene kunstværker. Mest berygtet er arkitekten Helgo Zetterwald, der fik opført vistnok ni helt vilde kirkebygninger, af Niels Peter Stilling karakteriseret som tivolikirker. Så slemt blev det ikke på Bornholm. Her er de nye kirker bare kedelige og helt uden liv.

At Mathias Bidstrup påstår, at man ikke forstod bygningernes historiske betydning, kan man have delte meninger om. Hans J. Holm foretog i 1878 sammen med ni arkitektstuderende en opmåling og nøjere gennemgang af de bornholmske landkirker. Hans J. Holm skriver i sin beretning fra denne opmåling under afsnittet om bygningsmaterialer, at man har anvendt megen tid på at mure støttepiller op og spække murværket med ankre. Hertil kommer, at mangen reparation, forstørrelse af vinduer og lignende er udført med skødesløshed uden man har givet sig tid til at få en eneste ret linie, hvorved kirkerne har lidt i udseende og gør det tiltalende indtryk, de som fortidsminder kunne gøre krav på at frembringe. Disse ord er nedskrevet 25 år før Mathias Bidstrup med hjælp af flere andre arkitekter, her kan nævnes Clemmensen og Blichfeldt, der var med på Holms opmålingsrejse, begyndte sine kirkeslagtninger. Når jeg nærstuderer Holms opmålingstegninger, ærgrer jeg mig over, hvad der forsvandt. Mathias Bidstrup får aldrig min tilgivelse, men han er nok også ligeglad med den.

I øvrigt havde Mathias Bidstrup en langvarig disput med fabrikant L. Hjorth om de bornholmske kirker, specielt rundkirkernes alder og oprindelse. Mathias Bidstrup havde sin egen opfattelse af dette og udtrykte det som fakta, hvor Hjorth lagde lange saglige forklaringer for dagen og stillede Bidstrups udsagn i tvivl. Hele den disput er at læse i de første numre af Bornholmske samlinger.

Knud Olesen, Vanløse