Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Lea Wermelin: Vi skal passe bedre på vores vandmiljø

SYNSPUNKT
Kvælstofudledningen i Danmark skal mærkbart ned. Vi er faktisk langt bagud, når det handler om at passe godt nok på vores vandmiljø. Tallene er helt tydelige, og Landbrugspakken har efterladt en regning, som vi skal handle på. Derfor har regeringen sammen med Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet besluttet at fremrykke kvælstofkrav til landbruget allerede fra næste år. En aftale, som gør Danmark grønnere.

Alligevel er Thomas Bay Jensen, direktør for Bornholms Landbrug & Fødevarer, her i avisen kritisk over for, om det nu også har tilstrækkelig miljøeffekt. Derudover ønsker han bedre muligheder for landmændene, når de skal sikre, at kvælstoffet ikke udvaskes fra marken. Det første er jeg uenig i. Det andet er vi helt enige om.

Mange kan sikkert huske, at Socialdemokratiet ikke var en del af blå bloks landbrugspakke. En af årsagerne var hensynet til miljøet og netop, at landbrugspakken ikke ville sikre en nedgang i kvælstofudledningen. Det er da der heller intet, der tyder på, at den har gjort, for kvælstofudledningen har været på det samme niveau de seneste år. Og det niveau er for højt til, at vi kan leve op til vores miljømålsætninger. Som en del af Landbrugspakken skulle landmændene udlægge frivillige kvælstofvirkemidler. Det er ikke gået hurtigt nok. Derfor besluttede vi, at der skulle gøres noget mere.

Når vi pålægger erhvervslivet krav, skal kravene være så effektive som muligt. Vi sikrer bedst kvælstofindsatsen ved at skrue op for den målrettede kvælstofregulering. Med den målrettede regulering beder vi kun om en indsats de steder, hvor der er behov for den. Samtidig får landmændene fleksibilitet til at gennemføre indsatsen, og vi har sikkerhed for, at indsatsen rent faktisk bliver gennemført. Effekterne? Det har vi forskernes ord for. Derfor er vi trygge ved, at den styrkede regulering vil have en reel effekt på kvælstofudledningen ­ og for den sags skyld også på drivhusgasudledningen.

Men vi skal også se på, hvordan vi kan gøre det lettere for landmændene at leve op til kravene. Her fremfører Thomas Bay Jensen et ønske, som vi og tidligere regeringer har hørt flere gange fra landbruget: At virkemidlet tidlig såning af vintersæd skal tælle mere i regnskabet. Det er fødevareministeren og jeg enige i, og derfor får landmændene også allerede fra næste år en højere effekt af det. Så vi både gør det lettere og er sikre på at hjælpe miljøet.

Men det er ikke hele løsningen. Vi skal alle sammen bidrage til en grønnere fremtid. Jeg er glad for landbrugets målsætning om at ville være klimaneutrale i 2050 – og for at melde sig aktivt ind i regeringens klimapartnerskab for fødevare- og landbrugssektoren. Det vi nu har besluttet er kun et lille skridt på vejen for at sikre renere grundvand og renere kystvand, og det er også kun et lille skridt på vejen for at forbedre landmænds muligheder for at leve op til miljøkravene. Næste år skal vi endnu videre.

Lea Wermelin, miljøminister (S)