Foto: Østed

Bornholm som centrum for energiudviklingen

SYNSPUNKT
Bornholm har med sin mangeårige vision om ”Bright Green Island” formået at være i spidsen for udviklingen inden for nye klima- og energiløsninger. Det har helt naturligt givet en del national opmærksomhed, men også international høster ambitionerne og de mange succesfulde projekter roser.

Udspillet fra Ørsted om at gøre Bornholm til centrum for den næste energiudvikling skal tages seriøst, da det kan realiseres og være med til at fastholde Danmark i spidsen af energiudviklingen med Bornholm som omdrejningspunkt.

Opstilling af mange nye havvindmølleparker ved Bornholm vil kun i begrænset omfang betyde tilslutning til elsystemet på Bornholm. Hovedparten af elproduktionen fra sådanne nye parker skal forbindes til Sjælland, Sverige, Polen eller Tyskland, da behovet for den massive elproduktion til Bornholm er begrænset. Der skal dog sendes el ind til Bornholm, hvorefter elproduktionen kan bruges til at producere brint og nye syntetiske brændstoffer til transportsektoren. Et sådant produktionsanlæg vil udover brændstofproduktionen også få andre gevinster, for eksempel masser af varme til genbrug som fjernvarme for de mange på Bornholm. Her vil Bornholm som centrum for udviklingen adskille sig fra en kunstig ø i Nordsøen, hvor varmen blot vil gå tabt.

Der er grund til at glæde sig over, at udspillet fra Ørsted har fået meget positiv medvind, senest med mulighed for støtte i finansloven. Når man går i gang med de politiske drøftelser, skal der ikke kun være fokus på at producere mere el fra havvindmølleparker, men i lige så høj grad fokus på, hvad den ekstra elproduktion skal anvendes til. Produktion af syntetiske brændstoffer er en oplagt mulighed, og sker der sektorintegration med fjernvarmen, spildevand, fiskeopdræt m.v. kan der blive en positiv økonomi – både for Bornholm og resten af landet, samtidig med at vi får en vigtig brik til det store klimapuslespil.

Kim Behnke, udviklingschef i Dansk Fjernvarme