Foto: Berit Hvassum

Kommunen anbefaler at afvise varmeværk: De er rygende inhabile, siger RVV-direktør

Som ventet anbefaler regionskommunens koncerndirektør Claus Steensgaard Jensen, at kommunalbestyrelsen afviser Rønne Vand og Varmes (RVV) ansøgning om at bygge et nyt varmeværk.

Rønne ligger i et centralt kraftvarmeområde, hvor elektricitet og varme som hovedregel skal produceres sammen. Den primære årsag til afslaget er, at RVV ikke har argumenteret godt nok for, at kommunen skal støtte en dispensation fra kraftvarmekravet.

”Administrationen finder ikke, at begrundelsen i sig selv er tilstrækkelig, da det ansøgte projekt ikke er med henblik på udvikling eller demonstration, men har til formål bl.a. at erstatte varmeproduktionen fra Beof,” står der i anbefalingen fra den kommunale forvaltning.

En eventuel dispensation skal tildeles af Energistyrelsen. Politikerne kan standse RVV’s projekt, da det er et krav, at en dispensationsansøgning skal ske via kommunalbestyrelsen.

De folkevalgte skal behandle ansøgningen på torsdag.

Hensyn til Beof

I øvrigt er der tre andre grunde til, at et nybygget varmeværk er en dårlig idé, skriver forvaltningen i sin anbefaling til politikerne.

1. Projektet strider mod kommunens vejledende varmeplan fra 2013, hvor det forudsættes, at Bornholms Energi og Forsyning (Beof) skal levere varme til RVV.

2. Et varmeværk fremmer ikke samproduktionen af varme og elektricitet.

3. Det strider mod hensynet til øvrige aktører i området, altså Beof, og allerede foretagne investeringer.

RVV skal ifølge Beof betale 115 millioner kroner i afskrivninger til ombygningen af blok 6. Størrelsen af RVV’s andel af investeringen på blok 6 er en af hovedårsagerne til, at striden mellem de to forsyningsselskaber er eskaleret i en grad, så RVV foretrækker at bygge eget varmeværk.

‘Rygende inhabile’

For RVV’s direktør, Erik Steen Andersen, kommer kommunens vurdering ikke som en overraskelse.

– Vi har på et tidspunkt sagt, at de er rygende inhabile – og det holder vi fast i, siger Erik Steen Andersen.

Han mener, at kommunalbestyrelsen ikke kan være uvildig, da en tilladelse af RVV’s eget projekt vil få negative konsekvenser for Beof, der er kommunalt ejet – i modsætning til forbrugerejede RVV.

– Det vil gå ud over de beslutninger, de allerede har truffet, siger Erik Steen Andersen, der også hæfter sig ved, at borgmester Winni Grosbøll (S) flere gange har advaret kraftigt imod projektet.

 

Foto: Berit Hvassum

 

Ingen ny samfundsøkonomisk analyse

Bornholms Regionskommune har ikke fået udarbejdet en bred samfundsøkonomisk analyse af Rønne Vand og Varmes (RVV) projektforslag, sådan som borgmester Winni Grosbøll ellers havde annonceret, at kommunen ville forud for torsdagens behandling af RVV’s ansøgning.

Derimod har kommunen fået det rådgivende ingeniørfirma Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) til at vurdere ansøgningen, der indeholder en samfundsøkonomisk vurdering foretaget af RVV.

Med en samfundsøkonomisk vurdering ville kommunen have kunnet sætte tal på, hvad det ville koste det bornholmske samfund som helhed, hvis tæppet blev revet væk under Bornholms Energi og Forsynings trecifrede millioninvestering i kraftvarmeværket på Skansevej. Men da embedsværket har vurderet, at RVV ikke har sandsynliggjort, hvorfor det forbrugerejede selskab skal have dispensation, har man undlagt at bestille en samfundsøkonomisk vurdering.

RVV’s egne beregninger viser, at samfundsøkonomien i et nyt varmeværk vil være positiv. Over en 20-årig periode vil projektforslaget koste 492 millioner kroner, mens omkostningerne til Beofs eksisterende værk er beregnet til at være 95 millioner kroner højere.

DFP har nogle indvendinger mod RVV’s forventninger om, at det vil koste 125 millioner kroner at bygge eget varmeværk, der skal producere fjernvarmen til rønneboerne med en blanding af træflisafbrænding og el-drevne varmepumper, der udnytter spildvarme fra industrianlæg.

Billigere varme end hos Beof

Selv med priserne, som det eksterne konsulentfirma finder realistiske, vil det kunne lade sig gøre at producere varmen billigere end hos Beof, lyder konklusionen.

– Hvis anlægsinvesteringen hæves fra 125 mio. kr. til 172,5 mio. kr., vil projektet fortsat udvise positiv samfundsøkonomi, skriver DFP i notatet til regionskommunen. Dog vil forskellen reduceres til 31 millioner kroner i RVV’s favør, og i det tal tages ikke højde for, hvad de samlede konsekvenser vil være for Beof og regionskommunen.

Man kan derfor opsummere, at DFP ikke finder RVV’s ofte gentagede forudsigelse om, at de vil kunne varmen til blot 72 kroner per gigajoule, realistisk.

DFP vurderer ligeledes i notatet, at det er usikkert, om Energistyrelsen ville give dispensation til kombianlægget i Rønne.

”Det er selvfølgelig op til Bornholm Regionskommune at vurdere, om kommunen vil søge dispensationen,” skriver DFP’s rådgiver.