Arkivfoto: Allan Rieck

Huller i taget og skæve bænke: Nu skal den renoveres

Den ene af de to gamle vikingehytter i Sdr. Byskov i Aakirkeby blev fjernet i marts måned, og nu er turen kommet til, at den tilbageværende hytte skal renoveres.

I begyndelsen af det nye år vil Bornholms Regionskommune gå i gang med at reparere det hullede tag og gøre hytten mere attraktiv igen.

– Et overslag på det nye tag samt læ-skærme ligger på omkring 40.000 kroner, lyder en vurdering af prisen i referatet fra det seneste møde i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Renoveringen af vikingehytten er – sammen med en omdannelse af Aakirkeby Torv til et naturtorv – en del af realiseringen af den planlagte områdefornyelse i Aakirkeby.

Større løft til byskoven

Der er allerede etableret en splinterny bålhytte, og Aakirkeby Borgerforening har opstillet nye naturlegeredskaber – en kravleedderkop, et kolbøttestativ og en trædestolpesti, hvori indgår de sunde egestolper fra den af de to vikingehytter, der blev væltet.

De to vikinge-langhytter blev opført samtidig med Naturbornholm, men har i årevis stået med huller i taget og skæve bænke.