Foto: Torben Østergaard Møller

Politiet sigter Bornholmslinjen og skibsfører for kollision

Artiklen er opdateret med korrekte oplysninger om sigtelsen mod Bornholmslinjen og med oplysningen om, at sagen afsluttes, såfremt rederi og skibsfører vælger at betale bøderne.

Politiet har rejst sigtelse mod både Bornholmslinjen og skibsføreren på Express 1 for at have overtrådt adskillige regler i forbindelse med Express 1’s sammenstød med det polske lystfiskerfartøj Baltic Condor den 10. maj i år.

Det oplyser chefefterforsker hos Bornholms Politi, Henrik Schou til Bornholms Tidende.

Ifølge Schou bliver Bornholmslinjen sigtet for at have overtrådt Lov om Sikkerhed til Søs og for skibets tekniske indretning.

Skibsføreren på den pågældende sejlads bliver sigtet for overtrædelse af to bekendtgørelser. Den ene omhandler vagthold på skibe.

Her er Søfartsstyrelsen, som har lavet indstillingen om at politiet skal rejse sigtelse, af den opfattelse, at skibsføreren har forsømt at sikre, at der var tilstrækkelig udkig på skibet, da kollisionen sket i tæt tåge cirka en sømil vest for Rønne Havn.

Skibsføreren er endvidere sigtet for at have overtrådt internationale og nationale søfartsregler blandt andet ved ikke at afpasse skibets hastighed efter forholdene.

Mindst 30 knob

På basis af data fra hjemmesiden MarineTraffic har Bornholms Tidende tidligere fastslået, at Express 1 sejlede mindst 30 knob, da den ramte agterenden af det polske fartøj, som lå stille i vandet.

Såfremt rederi og skibsfører vælger at betale bøderne, bliver sagen afsluttet uden retsligt efterspil.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Bornholmslinjen til sigtelserne.