Foto: Berit Hvassum

Bilforhandler vil opdrætte kalve: Det er spændende at udvikle og skabe

– Det er bare en fritidsinteresse, siger Jim Maar, indehaver og salgschef, Midtbornholms Auto i Aakirkeby, om, at han har søgt kommunen om tilladelse til at opdrætte op til 100 stude om året på Helletsgård ved Paradisbakkerne, hvor han bor med sin familie.

Bornholms Regionskommune har per 9. december givet miljøtilladelse til den mindre kvægproduktion på Helletsgård, som ligger på Klinteby Kirkevej uden for Nexø.

Familien har boet på Helletsgård i 20 år og har hele tiden haft et mindre kvæghold på 15-30 dyr.

– Jeg har ingen intentioner om at sælge eller skære ned på bilvirksomheden i Aakirkeby, men har bare et entrepenør-gen, hvor jeg synes, det er spændende at udvikle og skabe – også i fritiden, siger autoforhandleren.

I første omgang vil Helletsgård alene opdrætte og sælge kalve, men på længere sigt – meget længere sigt – kunne Jim Maar godt tænke sig selv at påtage sig mere af arbejdet med dyrene og måske sælge kødet selv.

– Men foreløbig kører vi det sådan, hvor de bare skal fodres morgen og aften og sælges, understreger han.

Tidligere har hans morbror haft husdyrproduktion på gården, men der har ikke været egentlig produktion de sidste mange år, forklarer Jim Maar.

Skal afgræsse Paradisbakkerne

Gården ligger klos op af Paradisbakkerne. Til ejendommen hører 64,6 ha jord, hvoraf en del er fredskov og fungerende stenbrud.

Dyrene skal afgræsse arealerne rundt om gården, ved stenbruddet og ved Paradisbakkerne. Resten af jorden vil blive brugt, dels til afgræsning i det omfang, der er behov, dels til produktion af foder i form af græs og korn.

Som led i et naturplejeprojekt har Jim Maar indgået samarbejde med Bornholms Regionskommune om afgræsning af naturarealer i Paradisbakkerne. En aftale han allerede har haft i mindre omfang.

 

Foto: Berit Hvassum

 

Helletsgård vil indkøbe kalve, som først mælkefodres på stald, før de kommer på græs. De græsser frit, indtil de kort før slagtning kommer på stald igen og bliver færdigfedet. Stude er kastrerede tyre.

– Du kan kalde det slagtekalveproduktion, hvor studene har et roligere temperament, og det er godt, fordi der også færdes turister i området, siger Jim Maar.

Når dyrene er på stald, bliver det med dybstrøelse og naturlig udluftning af staldene.  Den større  kvægproduktion kræver ikke nye bygninger, da de eksisterende staldbygninger kan indrettes til opstaldning af 100 småkalve (0-6 mdr.) og 100 stude (6-24/27 mdr.)

På udearealerne har dyrene adgang til et flytbart læskur.

De opdrættede stude vil blive solgt til et kreaturslagteri i Herlufmagle, der sørger for videresalg af kødet, fortæller Jim Maar.

Jim Maar har fået slagtet nogle få dyr hos Hallegaard Slagtehus, og skulle slagtehuset komme rigtigt i gang og kunne aftage hans dyr, beholdt han dem gerne på Bornholm.

Vil gerne slagte hos Hallegaard

– Jeg vil hjertens gerne have mine dyr slagtet på Hallegaard, hvis det kom op i gear, men vi har behov for, at de så også kan aftage kødet, da kvægholdet kun er en fritidsinteressse for os, forklarer Jim Maar.

Foderforbruget er højere, når dyrene går ude, og det vil måske påvirke prisen.

– Jeg har en idé om, at man kan smage Paradisbakkerne i kødet, jeg synes, vi laver prima kød, og jeg er helt sikker på, at der også er et marked for det, selv om folk i dag spiser mindre kød.

– Vi vil prøve at få en produktion, hvor vi producerer godt kød, men vi vil samtidig også gerne naturpleje i området og producere klimavenligt, så når vi stikker gaflen i bøffen, så gør vi det med god samvittighed – både i forhold til dyrevelfærd og miljø, siger Jim Maar.

Helletsgård ligger for sig selv for enden af en blind privatvej. Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at udvidelsen af den mindre kvægproduktion i det eksisterende anlæg på Helletsgård kan ske uden at påvirke området væsentligt, fremgår det af tilladelsen. Kommunen forventer heller ikke, at produktionen vil give væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af f.eks. støj, støv, lys eller transport til og fra gården.

Tilladelsen til at etablere opdræt af stude har været i nabohøring og der var ingen kommentarer. Tilladelsen er nu i høring frem til 6. januar 2020 hos  klageberettigede myndigheder, råd og foreninger.