Arkivfoto: Berit Hvassum

Naturstyrelsen indhegner del af Ekkodalen til græsning

I den kommende måned udvider Naturstyrelsen Bornholm indhegningen i den sydlige del af Ekkodalen til også at omfatte 17 hektar af Vallenssgårdsskoven.

Udvidelsen fordobler arealet og gør det muligt at praktisere helårsgræsning i Ekkodalen, fordi dyrene kan finde vinterføde i skoven i form af skud og kviste, og de har mulighed for at søge ly i nogle af de tætte granbevoksninger, når det er koldt og vådt.

Helårsgræsning anbefales ofte som en metode til at få en rigere natur. Kort fortalt er det fordi antallet af dyr på arealet tilpasses til den føde de kan finde om vinteren. Det betyder, at vedopvækst bliver spist om vinteren, så arealerne holdes lysåbne, mens dyrene om sommeren ikke kan nå at spise alle græsser og urter, så der står flere urter og blomster til gavn for insekter og deres larver.

I den nuværende forpagtning af Ekkodalen er der ikke krav om helårsgræsning, men vi har en forpagter, som ønsker at afprøve helårsgræsning.

Med den nye hegnslinje bliver indhegningen ca. 17 hektar større, så den er på ca. 37 hektar. Der kommer til at være låger der, hvor eksisterende stier passerer hegnet.

 

 

Den fremtidige hegnslinje gennem Vallensgårdsskoven. Blå viser den nye hegnslinje, rød viser hegnslinjer der bliver nedlagt. Kilde: Naturstyrelsen Bornholm