Foto: Berit Hvassum

Plan for Rønne foreslår tre placeringer til skatere

Efter mange års drøftelser vedtog kommunalbestyrelsen i juni byudviklingsplanen Strategisk Udviklingsplan for Rønne. Her er udvikling af Nørrekås Lystbådehavn et af hovedformålene.

”Nørrekås er allerede i dag populær, men mange ser et stort uindfriet potentiale i at få mere plads, funktioner og årsager til at opholde sig, slappe af eller lege,” står der i udviklingsplanen.

På et oversigtskort i planen udpeges området ved busparkeringspladsen tæt på værkstedsbygningen Remisen som ”mulig placering af street/skatemiljø på havnen”.

Også et område ved siden af landsstævnestadionet beskrives som en mulig placering for skatere, men udviklingsplanen peger primært på byens tidligere elværk som et sted, der kan indrettes til streetaktiviteter.

Visionen er at lade de unge få elværkets store hal, der skal holdes uopvarmet, hvorved det bliver muligt at minimere driftsudgifterne.

”Det foreslås, at den fredede bygning istandsættes som en kold hal, der kan indrettes med lette hal-elementer til streetaktiviteter såsom skate, BMX, løbehjul, bold, klatring, åbne værksteder til at reparere cykler og boards og en café med lave priser,” står der i udviklingsplanen.

Regionskommunen anslår, at projektet i elværket vil koste mellem 25 og 47,5 millioner kroner at realisere.

 

 

 

Det grønne område tilhører i dag Rønne Havn. Havnen tilbyder at overdrage arealet til kommunen som bytte for jorden ved Kanondalen, hvor havnen ønsker at udvide. Arealet afgrænses af Remisevej, Bådehavnsvej, Vesthavnsvej og Nordre Kystvej. I byudviklingsplanen foreslås det at lukke den nederste del af Nordre Kystvej og føre trafikken ad Bådehavnsvej og Remisevej. Skateranlægget kunne komme til at ligge i den nordlige del af området, hvor der i dag er parkeringspladser.

Illustration: Rønne Havn

 

 

 

Det står der om Nørrekås og elværket i udviklingsplanen

I Strategisk Udviklingsplan for Rønne er havnen og de unge blandt de mest centrale emner. Herunder er et udpluk fra planens overordnede strategi:

• Vi skal gøre Nørrekås til byens mødested ved vandet.

Nørrekås skal udvikles til at være en destination – et sted hvor alle er velkomne, og hvor de nuværende foreningsaktiviteter er suppleret med aktiviteter, der er åbne for alle rønneboer, bornholmere og turister.

• Vi skal åbne byen mod havet.

Fra Nørrekås mod nord kan der skabes en sandstrand, som forbinder byen med havet.

• Vi skal give de unge deres eget sted.

Det gode ungeliv skal styrkes, og de unge skal have deres eget sted – eksempelvis Elværket.

• Vi skal udvikle nye indendørs tilbud til børn og børnefamilier.

Det gode børneliv skal styrkes – Dams Gård er en oplagt mulighed for at skabe et attraktivt sted med særligt fokus på børn og børnefamilier.

• Vi skal skabe attraktive by- og uderum for børn og unge.

I udvikling af nye byrum og nye uderum ved vandet og i naturen skal børnenes og de unges behov tænkes ind.