Foto: Jens-Erik Larsen

Politikerne har accepteret ændringerne på Helligdommen

Med den nye miljørapport for området omkring Bornholms Kunstmuseum mener kommunalbestyrelsen, at der er skabt et tilpas overblik over konsekvenserne af museumsudvidelsen ved Helligdommen. Ved sidste uges kommunalbestyrelsesmøde var samtlige partier således enige om at sende de dokumenter, der skal gøre byggeriet muligt, i to månedes offentlig høring.

Formand for Natur- og Miljøudvalget, Leif Olsen (SF), luftede i den forbindelse over for Bornholms Tidende sine egne overvejelser omkring projektets påvirkning af naturen. Overvejelserne gik på, at museumsudvidelsen vil komme til at ligge i kystnærhedszonen. Men han mente, at det var ok, fordi der er tale om en udvidelse af et allerede eksisterende byggeri.

– Den specielle begrundelse ligger i, at der ligger et museum allerede. Vi går jo altså ikke ud og laver et nyt byggeri i kystnærhedszonen. Det ville være stærkt problematisk, sagde Leif Olsen.

Udvalgsformanden bakkede op om projektet og mente, at det er så lempeligt ved landskabet, som muligt er. Samlet set vil udvidelsen være på omkring 3.000 kvadratmeter. Men kun omkring 600 kvadratmeter vil være synlige bygninger over jorden.

– Det er klart, at man gerne vil lave et projekt, der ikke har nogen indvirkning på landskabet. Men byggeriet er dog udformet på en sådan måde, at dets påvirkning på landskabet bliver så begrænset, som det har været muligt, sagde Leif Olsen.