Foto: Jens-Erik Larsen

Løvstikken får en million kroner ekstra

Børne- og skoleudvalget har godkendt nye takster for Løvstikken i Klemensker, således at institutionens faste tildeling øges med en mio. kr. til 2,6 mio. kr. om året.

Det betyder, at alle faste udgifter fremover er dækket ind af den faste tildeling. Det skal gøre institutionen mere robust og mindre følsom over for udsving i indskrivninger af borgere.

Løvstikken har igennem de senere år oplevet et fald i antallet af indskrivninger, hvilket presser institutionen økonomisk med den nuværende budgetmodel. Løvstikken forventede ved en budgetopfølgning tidligere i år et merforbrug på en mio. kr. i 2019. Hidtil er dette underskud blevet afholdt inden for Center for Børn og Families egen ramme. Det samme skal den øgede tildeling fremover, fremgår det af referatet fra udvalgsmødet.

Beslutningen bliver den foreløbige slutning på en usikker periode med undersøgelse af forskellige muligheder for en sikring af økonomien.

Løvstikken er et specialiseret døgn-og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med behov for hjælp på grund af forskellige former for funktionsnedsættelser. Løvstikken har en døgnafdeling, der retter sig mod børn og unge op til 18 år, og en aflastningsafdeling for hjemmeboende børn og unge op til 18 år samt hjemmeboende voksne fra 18 år.

Socialtilsynet har godkendt en udvidelse af Løvstikkens tilbud, således at man nu også er godkendt til midlertidigt ophold for unge mellem 18-23 år. Det betyder, at nogle unge, der i forvejen bor på Løvstikken, vil kunne blive boende også efter, at de er fyldt 18 år.

Samtidig med, at det ventes at øge antallet af brugere af Løvstikken, vil det aflaste Røbo og Klintebo, hvor det kniber med pladsen, har udvalgsformand Morten Riis tidligere oplyst til avisen.