Foto: Berit Hvassum

Nu får skolen sin trafiklomme

Det har taget halvandet år, men i disse dage er regionskommunen i gang med at anlægge en afsætningslomme, der er den sidste del af et anlægsprojekt, der skal sikre skolevejene til Søndermarksskolen i Rønne. Det fortæller kommunen på sin hjemmeside.

Vejen ind til Søndermarksskolen og -hallen udvides, og der bliver etableret en særlig afsætningsbane. Derudover vil der blive etableret bomme på skolens parkeringspladser, så der ikke længere vil være mulighed for gennemkørende færdsel mellem Åkirkebyvej og Smedegårdsvej.

Tiltagene er en del af en trafiksikkerhedsplan, som kommunalbestyrelsen vedtog i maj sidste år. Siden har skolen ventet på afsætningslommen, som er blevet forsinket, fordi en gruppe krolfspillere fra Knudsker IF har bane på det græsareal, hvor lommen skal ligge.

I afsætningslommen vil der være plads til seks biler i afmærkede båse. Lommen vil være cirka otte meter dyb, hvilket giver mulighed for at vende uden at bakke. Langs lommens yderkant anlægges der et fortov, og derfra anlægges en ny sti til en servicevej, som vil give adgang til skolens bagindgang.