Erik A. Larsen. Foto: Berit Hvassum

Storforbrugere af ældres klippekort kan se ekstra klip forsvinde fra nytår

De af beboerne på Bornholms plejecentre, der hidtil har gjort mest brug af klippekortet til selvvalgte aktiviteter, ser ud til at skulle skære lidt ned på aktiviteten fra nytår.

Det skyldes til en start, at kommunalpolitikerne i starten af november blev enige om at skære en femtedel af udgifterne til klippekortene væk. Det sparer 550.000 kroner på næste års kommunebudget.

Nu er spørgsmålet så hvem af de ældre på plejecentrene, der kommer til at mærke det: Skal alle beboere have færre klip til rådighed, eller skal man fjerne muligheden for, at storforbrugere af klip også kan bruge klip, som andre beboere ikke har benyttet?

Den sidste mulighed er bedst, mener kommunens servicedirektør Trine Dorow. Også fordi pengene stort set vil passe på den måde. For sidste år og forrige år blev kun 80 procent af klippene brugt i første omgang. De mest aktive beboere brugte så de overskydende klip, og de udgør netop de 20 procent, der nu skal spares.

Bornholms Ældreråd blev mandag bedt om at udtale sig i sagen. Det skete, efter at socialudvalget havde behandlet spørgsmålet uden at tage endeligt stilling. Ældrerådets formand Erik A. Larsen er positiv, før rådet behandler sagen på sit næste møde.

– Det lyder som en meget fornuftig måde at gøre det på. Det er jo sådan set meget rimeligt. For så tilbyder man alle det samme, som de hidtil er blevet tilbudt, men fjerner muligheden for at få flere klip, siger han.

Også gruppeformand og medlem af socialudvalget Søren Schow (V) står bag denne måde at spare på klippekortet.

– Muligheden for at få ekstra klip vil forsvinde. Men det er på den anden side også en mulighed, der kun har eksisteret, fordi andre beboere havde klip, som de ikke brugte, siger han.

– De, der indtil nu har fået ekstra, fordi nogle andre ikke brugte deres klip, vil måske se det som en forringelse. Men det synes jeg ikke, at det er overordnet, fordi vi ikke ændrer grundlæggende på det antal klip, der er til rådighed for folk, siger Søren Schow.