Foto: Allan Rieck

Mellemledere tør ikke kritisere politidirektøren

Det er ikke kun de menige betjente, som har problemer med Bornholms politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversens ledelsesstil og kommunikation.

Mellemlederne på Politigården i Rønne oplever heller ikke, at samarbejdet med politidirektøren fungerer tilfredsstillende.

Det bekræfter Michael Agerbæk, som er formand for Politilederforeningen, der er faglig organisation for alle mellemlederne fra politikomissærer op til og med chefpolitiinspektøren.

Kortslutter ledelse og kommunikation

Michael Agerbæk fortæller, at politidirektøren, ifølge hans medlemmer, ikke respekterer de sædvanlige ledelses- og kommunikationsveje i organisationen, og at hun også blander sig i de enkelte lederes dispositioner på detailniveau.

– Der er ikke det ledelsesrum, som den enkelte leders opgave- og stillingsbeskrivelse normalt berettiger til, og ledelsesformen fra kredsens øverste ledelse er ikke hensigtsmæssig, siger Michael Agerbæk og forklarer, at hans medlemmer mener, det går ud over fagligheden i politiarbejdet.

Adspurgt om en del af konflikten bunder i, at politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversens ikke har en politiuddannelse, svarer han:

– Mange af mellemlederne har jo været i politiet i mange år, og dermed har de jo en indsigt og en tilgang til politiopgavehåndtering, som man ikke kan læse sig til på et universitet. Jeg synes, det er vigtigt, at faglighe
den er afspejlet i ledelsesformen, sådan som det sædvanligvis er tilfældet i moderne virksomhedsledelse.

Bange for at kritisere

Michael Agerbæk fortæller endvidere, at en del af Politilederforeningens medlemmer på Bornholm har udtrykt bekymring ved at stå frem med deres kritik af politidirektøren.

– De er bekymrede for, om det kan få konsekvenser for deres tilknytning til Bornholms Politikreds, siger han og indikerer dermed, at intern kritik ikke modtages konstruktivt.

– Det vil have store konsekvenser – ikke kun for den ansatte, men for hele den ansattes nærmeste familie, der skal trækkes op med rode – hvis det har konsekvenser for tilknytningen til Bornholms Politikreds at kritisere politidirektøren. Fordi Bornholm er en ø, kan man jo ikke bare blive flyttet til nabokredsen. En forflytning vil have store konsekvenser, og det får i den nuværende situation nogle til at være tilbageholdende med deres konstruktive kritik, forklarer han.

Har krav på en afklaring

Om den nuværende situation har haft og har en negativ indflydelses på politiets arbejde på Bornholm, ønsker Michael Agerbæk ikke udtale sig om, for det har han ikke faktuel information til at belyse.

– Uden at jeg vil placere et ansvar, så mener jeg, at de nuværende forhold er utålelige, og jeg må da antage, at hvis der er blevet brugt negativ energi på frustrationer over uhensigtsmæssig ledelse, så er den energi jo gået fra politiarbejdet, siger han til Bornholms Tidende.

 

Jeg skal ikke komme med
et bud på en løsning nu, for
de vil ikke være respektfuldt
for den løsningsproces, der
er sat i gang

 

Lederformanden ønsker ikke på nuværende tidspunkt, at komme med et bud på, hvordan en mulig løsning på konflikten kunne se ud, om det i givet fald vil kræve politidirektørens afgang, eller om det er muligt at reeatblere tilliden og respekten, således at samarbejdet kan bringes til at fungere.

– Jeg skal ikke komme med et bud på en løsning nu, for de vil ikke være respektfuldt for den løsningsproces, der er sat i gang. Jeg synes det lyder som en god konstruktiv tilgang til problemet, at prøve at se om man kan få tingene til at fungere. Nu skal vi indenfor de næste to måneder forsøge at skabe en god konstruktiv fremtid for Bornholms Politi, siger han og pointerer, at det efter hans mening ikke må tage længere tid at finde en løsning.

– Man kan ikke tillade sig at holde medarbejdergruppen – og det gælder både ledere og menige medarbejdere – i sådan en skruestik her i længere tid. De har krav på en afklaring.

 

 

Politidirektøren er tavs

Bornholms Tidende har forgæves forsøgt at få en kommentar til kritikken fra politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen, men hun meddeler gennem sin administrationschef, Martin Priesz Gravesen, at hun, udover den kommentar til kritikken, som hun udsendte tirsdag, ikke ønsker at udtale sig.

Tirsdag udtalte hun: ”Jeg er bekendt med kritikken og lytter til den. Jeg tager situationen alvorligt. Rigspolitiet har iværksat et mæglingsarbejde, som jeg deltager aktivt i, og finder det derfor naturligt at holde sagen internt.”