Arkivfoto: Allan Rieck

Børnecenter skal finde langtidsholdbar løsning for Mælkebøtten

Center for Børn og Familie er nu blevet sat til at udvikle løsninger, der kan danne grundlag for en bæredygtig løsning for specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke.

Det fremgår af den dagsorden, som Børne-og skoleudvalget tirsdag havde under behandling på deres udvalgsmøde.

Nu bliver en proces sat i gang, der skal inddrage både relevante fageksperter, samt forældrene og personalet fra Mælkebøtten.

Turbulente forhold 

Specialbørnehaven, der de seneste år har oplevet et dalende børnetal, har i flere omgange være i nærheden af kommunens sparekniv.

I forbindelse med budgetforslagene for 2020 blev det i oktober foreslået, at specialbørnehaven i Svaneke lukkede ned og rykke til Tejn, hvor institutionen skulle sammenlægges med Kildebakken.

 

En flytning er uacceptabel og
fordyrende, samt giver risiko
for tab af flere børn på gulvet

 

Ud over forældre og børnehavebestyrelse råbte Danske Handicaporganisationer Bornholm også op:

”En flytning er uacceptabel og fordyrende, samt giver risiko for tab af flere børn på gulvet”, skrev formand Ole Erling Lærke.

Han pegede på, at Mælkebøtten har en specialviden, som ville gå tabt ved en flytning, og som derfor også ville koste flere kommunekroner i sidste ende.

Forinden havde der i marts været forslag om at flytte Mælkebøtten til Klemensker, hvor den skulle slås sammen med daginstitutionen Løvstikken, et  døgn- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med forskellige former for funktionsnedsættelser.

Både forældre og børnehavens bestyrelse i Svaneke har generelt udtrykt bekymring over spareforslag, der igen og igen udpeger Mælkebøtten til nedskæringer, flytninger eller ligefrem lukning.

Forældrene opfordrede i oktober de bornholmske politikere til at finde et langtidsholdbart forslag for specialbørnehaven. Det har politikerne lyttet til.

Processen skal i gang nu

– Vi er kun lige gået i gang med at se på, hvordan sådan en proces overhovedet kunne se ud, men der ligger selvfølgelig en intention om at gøre det så bredt som muligt, forklarer Ann Rubæk-Nielsen fra Center for Børn og Familie.

Hun en af dem, der frem til marts skal være med til at finde løsninger, der kan sikre specialbørnehavens fremtid.

Hvem tænker I på at inddrage i processen? 

– Det kunne være PPR, det kunne være brugerne. Med hensyn til de relevante fageksperter leder vi lige nu efter nogle eksterne, som har viden om det her, som måske har forsket i det, men vi kan på nuværende tidspunkt slet ikke sige noget om, hvem det bliver. Vi vil selvfølgelig gerne have så mange perspektiver på det her som muligt.

Centrets løsningsforslag vil blive behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 31. marts 2020, hvorefter de sendes i høring i Handicaprådet.

Den 2. juni 2020 behandler Børne- og Skoleudvalget de indkomne høringssvar og beslutter et løsningsforslag for Mælkebøtten.

Mælkebøtten er en specialbørnehave med plads til 24 børn i alderen nul til syv år med varige funktionsnedsættelser.