Foto: Berit Hvassum

Arbejdsgruppe skal køre ny regel ind i folkeskolen

I oktober kom der nye regler om såkaldt ”ulovligt fravær ” i Folkeskolen.

Børne- og Undervisningsministeriets nye bekendtgørelse kom på baggrund af, at man allerede i maj havde lavet en aftale på undervisningsområdet, der skal bekæmpe parallelsamfund i Danmark.

Regeringen vil sikre, at alle danske børn har adgang til ordentlige kundskaber, social forståelse og uddannelse, for at de efterfølgende kan deltage på arbejdsmarkedet og fungere som borgere i et frit og demokratisk samfund.

Børnene skal med andre ord passe deres skole, og det kræver et større forældreansvar.

Løsningen er derfor blevet, at familier fra det nye år potentielt kan miste deres børne- og ungeydelse fra kommunen i et kvartal, hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover i løbet af et kvartal.

Miste ydelsen

Der allerede indført en objektiv pligt for skoleledere til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis en elev har mere en 15 procents fravær, så det nye er, at den kommunale ydelse kan blive taget i tre måneder.

Der går dog en større proces forud for, at kommunen kan fratage børne- og ungeydelsen, f.eks. skal kommunen partshøre både forældrene og eleven, hvis eleven er over 12 år.

Skolens leder skal desuden varsle først, hvis eleven har et ulovligt fravær, der når op på 10 procent.

Forud for den henvendelse skal skolelederen gå i dialog med forældrene med henblik på at få eleven i skole.

Skoleleder Pia Laub Tofte fra Paradisbakkeskolen sidder med i den arbejdsgruppe, kommunen har nedsat  for, at folkeskolerne har samme retningslinjer for, hvordan man noterer og registrerer fravær, så det foregår ens på alle øens skoler.

Fra lov til kommunal praksis

– Jeg kan slet ikke udtale mig om det her på nuværende tidspunkt, siger hun.

– Lige nu sidder vi med en masse jura og fordeler ud, hvem der skal undersøge hvad. Men der vil komme en besked ud til alle forældre, når arbejdsgruppens resultat foreligger senest 1. januar, forklarer hun.

– Det handler jo om, at når der kommer en ny lov, skal vi ude i kommunerne efterfølgende finde ud af, hvordan vi realiserer det i praksis, forklarer kommunens skoleleder Trine Dorow.

– For eksempel skal vi have et digitalt system til det her, og der skal være noget, der f.eks. kan advisere, når fraværet når de 10 procent, siger Trine Dorow uddybende.