Foto: Østed
FOR ABONNENTER

Lea: Bornholm og Rønne Havn har spillet sig godt på banen

Præcis en uge skulle der gå fra Ørsted offentliggjorde sit forslag om at anlægge en 1-5 gigawatt stor havvindmøllepark ud for Bornholm, til projektet mandag aften blev meldt ud som en del af næste års finanslov.

Over de tre kommende år sætter finansloven i alt 65 millioner kroner af til forundersøgelser af havvind, både i Nordsøen og i Østersøen. De 30 millioner kroner bliver udmøntet allerede næste år.

Samtidig nævner finansloven specifikt Ørsteds bornholmsk baserede idé om at omdanne el fra havvind til flydende brændstof i form af brint fremstillet på en tilknyttet elektrolysefabrik. Teknologien går under navnet Power-to-X og kan blive til virkelighed i Østersøen, før den kan i Nordsøen, fordi der i Østersøen ikke er brug for først at bygge en kunstig ø, som tilfældet er i Nordsøen.

”Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at igangsætte en forundersøgelse til energiøer samt understøtte Power-to X teknologi. Der igangsættes en forundersøgelse for etableringen af en energiø med minimum 10 GW tilkoblet, herunder undersøges også forslagene vedrørende en energi-ø ved Bornholm på 1-5 GW. Power-to-X kan potentielt understøtte en effektiv udnyttelse af store mængder havvindstrøm fra en eventuel energiø, hvorfor der samtidig afsættes midler til forsknings-, udviklings- og demonstrationsordninger for Power-to-X”, hedder det i finansloven.

Lea: Nu kan vi komme videre

Miljøminister Lea Wermelin (S) glæder sig på både klimaets og på Bornholms vegne.

– Som bornholmer er jeg selvfølgelig glad for, at vi er så ambitiøse med klimaet, og at Ørsteds spændende idé nu er blevet en del af finansloven, siger hun til Bornholms Tidende.

– Der har længe været overvejelser om at lave en energi-ø, hvor man kan konvertere el til brændstof. Det har et fantastisk potentiale, og derfor er jeg glad for, at vi nu får det forundersøgt, siger Lea Wermelin.

– Det er stadig for tidligt at sige, hvad der skal ske. Men vi skal selvfølgelig udnytte vindkraftens effekt, og det gør Ørsteds forslag. Samtidig må man sige, at både Bornholm og måske særligt Rønne Havn har spillet sig godt på banen i forhold til anlæg af en havvindmøllepark.

 

Foto: Berit Hvassum

 

At en havvindmøllepark ud for Bornholm nu vil blive forundersøgt garanterer ikke, at parken faktisk bliver til noget, tilføjer Lea Wermelin. En forundersøgelse er dog samtidig et nødvendigt første skridt, hvis parken skal komme til verden.

– Det er klart, at vi skal have et godt beslutningsgrundlag, for det er et enormt projekt. Men nu er der i hvert fald sat penge af til at komme videre, siger hun.

Stor tilfredshed hos Ørsted

Selv uden en garanti for, at en havvindmøllepark ud for Bornholm bliver til noget (og uden garanti for at vinde et udbud, hvis den gør) er også Ørsted vældig tilfreds med den kommende forundersøgelse.

– Vi er meget glade for, at regeringen og dens støttepartier har så store grønne ambitioner for energi-øer – både ved Bornholm og med den anden energi-ø, siger Ulrik Stridbæk, chef for energiøkonomi hos Ørsted.

– Vi mener, at energi-øer som visionen ved Bornholm kan spille en central rolle i den grønne omstilling og bidrage markant til at nå regeringens mål om at reducere CO2-udledningerne med 70 procent. Visionen ved Bornholm er realiserbart indenfor en overskuelig fremtid og dermed kan bidrage til regeringens 2030-mål. Det er dejligt at se, at regeringen har set de samme grønne muligheder, siger han.

– Regeringen vil også undersøge muligheden for at etablere en anden energi-ø med minimum 10 gigawatt tilkoblet, og det hilser vi også velkomment. Det er vigtigt at sige, at vores vision ved Bornholm ikke skal ses som et alternativ til energi-øer andre steder i Danmark, og det er positivt, at regeringen har så store ambitioner på den grønne omstillings vegne.

– Visionen ved Bornholm er en helt ny måde at udbygge havvind på, som kan danne præcedens over hele verden. Det er nødvendigt at tænke i havvindsklynger, hvis vi skal nå EU-Kommissionens ambition om at bygge 450GW havvind i Europa i 2050 for at kunne gøre Europa CO2-neutralt, siger Ulrik Stridbæk.

 

Vi skal i gang med at omdanne
vores grønne strøm fra havvind
til fremtidens grønne brændstoffer

 

Også Dansk Energi bakker helt op om både forundersøgelsen og finanslovens kommende satsning på Power-to-X.

– Vi skal i gang med at omdanne vores grønne strøm fra havvind til fremtidens grønne brændstoffer, der kan gå i motoren i den tunge transport, skibe og fly. Så partierne skal have ros for at prioritere havvind og power-to-X, siger Lars Aagaard, administrerende direktør i energiselskabernes interesseorganisation.

Venstre bakker også op

Folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) fortæller, at også Venstre står helt bag den kommende forundersøgelse af en stor havvindmøllepark ud for Bornholm.

– Det synes jeg, at der er sund fornuft i. Vi har sagt, at en havvindmøllepark ud for Bornholm er noget af det, som vi skal gøre, også fordi strømmen er dyrere i det østlige Danmark. Det kunne tyde på, at der er mere mangel på strøm i den østlige del af landet, og elkablet under Storebælt er ved at nå sin maksimale kapacitet, siger han.

– Venstres energiordfører er godt inde i sagerne om havvindmølleparken, og han siger også, at den giver god mening. Så den er vi stærk tilhænger af. Det giver jo god mening, når med med Ørsteds forslag kan føre strømmen ind i hjertet af København, hvor forbruget er størst, siger Peter Juel-Jensen.

Partierne bag finansloven er desuden enige om at oprette en fond kaldet ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” med en samlet kapacitet på 25 milliarder kroner. Fonden skal blandt andet bidrage til at udvikle og udbrede nye teknologier og eksport af grøn teknologi, særligt indenfor vindkraft.