Foto: Berit Hvassum

Redningsplan for hele Hallegaard er sat i værk

Ejerkredsen bag Hallegaard Slagtehus Aps holdt generalforsamling lørdag, og bestyrelsesformand Lars Brammer oplyser, at man nu arbejder på en redningsplan – ikke bare for slagtehuset, men for hele Hallegaard.

Hallegaard består både af ejendomsselskabet Hallegaard Ejendom ApS, selskabet Hallegaard Slagtehus ApS samt selskabet Hallegaard Drift Aps, der driver gårdbutik og café. Det er kun det sidstnævnte selskab, som er begæret konkurs.

Men da Hallegaard Drift har haft forpagtningen af slagtehuset er dette også pt. lukket ned.

– Flere på generalforsamlingen tilkendegav, at hvis der kan laves en finansiel redningsplan, så vil de være positivt indstillede, og jeg har som formand iværksat en redningsplan, siger Lars Brammer, der nu som bestyrelsesformand for Hallegaard Slagtehus sammen med Jørgen Christensen forsøger at finde investorer til at købe aktiverne ud – det vil sige maskiner og varelager.

Bag Hallegaard Slagtehus står en ejerkreds på 16 ejere, men der skal måske også findes nye investorer, siger Lars Brammer.

Nødvendigt at redde hele Hallegaard

At slagtehusets ejerkreds går ind i arbejdet med en samlet redningsplan er nødvendigt, siger bestyrelsesformanden, også selvom slagtehuset ejer maskinerne til at gennemføre slagtninger.

– I princippet kan vi overtage den daglige drift af slagtehuset og køre videre, men hvis ikke driftsselskabet kører videre med gårdbutik og café, vil det være svært at sikre driften af slagtehuset. Det er min umiddelbare opfattelse, at også Hallegaard Drift skal køre videre. Vi er jo afhængige af, at nogle vil aftage kødet. Vi har heller ikke haft nogen slagtere ansat i Hallegaard Slagtehus ApS, forklarer Lars Brammer.

Superpositivt med tilkendegivelse

Lars Brammer finder det superpositivt, at en gruppe af de mindre kødproducenter har tilkendegivet, at de vil få deres dyr slagtet på Hallegaard Slagtehus, hvis det kører videre.

– Men det er umiddelbart ikke nok til en rentabel drift, vurderer han.

 

Først skal vi have overblik over,
hvad det skal koste eventuelt at
overtage aktiverne, og hvis vi kan
se et potentiale for at videreføre
det, håber vi at kunne samle kapital

 

Han er også positiv overfor producenternes ønske om, at kødet skal kunne leveres salgsklart tilbage til producenterne.

– Vi har ikke umiddelbart alt udstyr til det, men hvis det er rentabelt, kan det gøres.

Hvornår slagtehuset – og måske også resten af Hallegaard – kan forventes at være i gang igen, tør bestyrelsesformanden ikke give et bud på, da det afhænger af, hvad kurator vælger at gøre.

Foreløbig afventer ejere og bestyrelse i Hallegaard Slagtehus, hvad der skal ske med driftselskabet, fordi det er Hallegaard Drift, der har stået for alle aktiviteter i begge selskaber.

– Først skal vi have overblik over, hvad det skal koste eventuelt at overtage aktiverne, og hvis vi kan se et potentiale for at videreføre det, håber vi at kunne samle kapital, siger bestyrelsesformanden.