Foto: Berit Hvassum

Udvalg: Flytning af foreninger kan give problemer med transport

Samarbejde er vejen til den bedst mulige løsning, når det drejer sig om at finde egnede lokaler til Rønnes foreninger. En forudsætning for et sådant er, at politikerne i kommunalbestyrelsen tager foreningslivet og dets arbejde alvorligt, mener formand Ole Dreyer fra folkeoplysningsudvalget.

Udvalget drøftede lokalesituationen på et møde mandag i denne uge og kom frem til en indstilling med to punkter. For det første vil det følge processen løbende med afsæt i foreningernes behov, og for det andet vil det henstille til kommunalbestyrelsen, at den tænker på, at det kan medføre logistiske udfordringer, hvis man flytter en forening til andre lokaler.

– Hvis man flytter noget fra Rønne til Vestermarie, eller man flytter noget fra Nexø til et andet sted, eller man flytter noget fra Allinge til et andet sted, så kan det faktisk give en udfordring i henhold til busplanen, fordi man har skåret ned på ruterne ude på øen. Man kan sige, at vores busnetværk ikke er bygget super godt op til foreningslivet, sagde Ole Dreyer efter mødet i mandags.

Det var på hans initiativ, at folkeoplysningsudvalget drøftede sagen. Han deltog tidligere på måneden i et møde om muligheden for at etablere foreningshus på Østre Skole, og på den baggrund mente han, at udvalget skulle drøfte, hvad det kan bidrage med.

– Jeg synes, vi skal arbejde sammen om at komme frem til den bedste løsning. Hvad så den bedste løsning er, det kan jeg ikke sige på stående fod, men jeg satte det i hvert fald på dagsordenen.

Givtigt for kommunen

Udvalgets udgangspunkt er folkeoplysningslovens bestemmelser om, at enhver folkeoplysende forening har krav på at få anvist et egnet lokale, hvis det er muligt. Ole Dreyer opsummerer det sådan, at kommunen ikke er forpligtet til at bygge noget nyt for at kunne anvise lokaler, men så vidt muligt skal finde egnede lokaler for ikke at begrænse den foreningsudvikling, der er på Bornholm.

– Jeg synes måske et eller andet sted, at det ikke er alle politikere, der tager det lige alvorligt i forhold til vores foreningsliv på Bornholm, som er så stort, og som er så givtigt for kommunen. Når børn og unge holder sig i bevægelse, så løser det nogle opgaver, og når ældre kommer ud og får et socialt samvær, et socialt netværk, er der en masse gode ting ved det, siger Ole Dreyer.

 

Det kan godt være, at nogle,
siger, at der kun er syv kilometer.
Det er muligt, men de syv kilometer
tager måske to timer med offentlige
transportmidler

 

Det er i det lys, han anskuer flytning af foreninger for eksempel fra Rønne til Vestermarie.

– Det kan godt være, at nogle, siger, at der kun er syv kilometer. Det er muligt, men de syv kilometer tager måske to timer med offentlige transportmidler. Så det er ikke bare at flytte en aktivitet, det er det ikke, siger han.

Ifølge ham ser kommunen kun på, hvor mange foreninger der ikke er i et lokale i dag, ikke om det er et egnet lokale.

Svært at forholde sig til

På mødet om et muligt foreningshus i Østre Skole blev de deltagende foreninger bedt om at udfylde et skema, hvor de blandt andet blev spurgt om deres behov for og ønsker til lokaler. De skemaer vil Ole Dreyer gerne se resultatet af, hvis foreningerne mener, det kan være gavnligt.

– Ikke fordi jeg kan ændre hele verden, men jeg har det sådan, at hvis vi skal arbejde sammen mod et fælles mål, så skal vi også dele de oplysninger, vi har, siger han.

Samtidig ser han tilbagemeldingerne fra foreningerne som en mulighed for at synliggøre det reelle behov.

– Det kan godt være, at der ikke er et voldsomt stor behov, det skal jeg ikke kunne sige. Det ved jeg ikke. Og det er også svært som politiker at forholde sig til et problem, når man ikke ved, hvor stort problemet er, lyder det fra folkeoplysningsforbundets formand.