Run på tilflytter-arrangement

​Første søndag i advent er ca. 60 voksne og børn samlet til tilflytter-arrangement på Gaarden i Melsted. Til fælles har de, at de for kort tid siden er flyttet til Bornholm. Arrangementet er det fjerde i rækken, som kommunen i år har holdt for tilflyttere til øen.

Alt i alt har et par hundrede tilflyttere i gennem året deltaget i velkomstarrangementerne, som er holdt i henholdsvis Rønne, Allinge, Aakirkeby – og i dag 1. december i Melsted. Ved arrangementerne bydes tilflytterne velkommen af en af kommunens politikere, de introduceres til øens foreninger, deler tilflytterhistorier med hinanden, hører om idrætsmuligheder ude- og inden døre og spiser et let måltid sammen.

Bornholm har i år taget imod flere tilflyttere end tidligere, hvilket er helt i tråd med øens vision om at blive 42.000 bornholmere i 2028.

Generelt er antallet af tilflyttere steget de sidste år. Det skønnes, at der i år er omkring 1700 personer, der har valgt at flytte til øen. Samtidig er antallet af fraflyttere faldet siden 2015.

Ifølge hjemstavnsforenings bladet, Klippeøen, er antallet af tilflyttere vokset fra 24 procent til 41 procent i løbet af de seneste 25 år. Tallet stammer fra en opgørelse, som Klippeøen har bestilt hos Danmarks Statistik om udviklingen de sidste 15 år.