Østre Skole. Foto: Berit Hvassum

Politiker støtter ideen om foreningshus på Østre Skole

Som det første medlem af kommunalbestyrelsen støtter Bornholmerlistens Kirstine van Sabben ideen om at gøre den tidligere Østre Skole til et forenings- og medborgerhus, sådan som flere af Rønnes foreninger har udtrykt ønske om. Hun mener, at regionskommunen bør beholde bygningskomplekset ved Pingels Allé og i stedet sælge Dams Gård i Krystalgade.

Hun har selv været med til at anbefale, at kommunen udmatrikulerer den tidligere sportsplads ud mod Borgmester Nielsen Vej og sælger den og den tidligere kommuneskole hver for sig. Sportspladsen kan det stadig være aktuelt at sælge, mener hun, men hvad bygningerne angår, har hun skiftet holdning.

–  Vi har haft et bud, som vi har forkastet, og så har vi haft en henvendelse, kan man vel kalde det, men ikke et bud. Jeg tror, det bliver overmåde svært at få solgt bygningerne, som de står i dag, fordi en eventuel køber skal bruge ekstremt mange penge. Hvis man for eksempel vil lave det om til boliger, så skal man rive det helt ned og starte helt forfra, eller også skal man lave noget andet på det stykke. Sporteren er lidt noget andet, for der kan man gå i gang forholdsvis hurtigt, bare der er en ny lokalplan, siger hun til Bornholms Tidende.

Borgernære aktiviteter

Ifølge Kirstine van Sabben er der flere grunde til, at hun har skiftet holdning til fremtiden for den tidligere skole. Dels har hun fået rigtig mange henvendelser fra borgere og foreninger, og dels er hun efter eget udsagn kommet på lidt bedre tanker, når det drejer sig om det kulturhus, kommunen vil lave i Dams Gård – det såkaldte Byens hus.

– Jeg tænker, at det alt andet lige må være nemmere at sælge Dams Gård igen og få et provenu ud af det, og så bruge Østre Skole til mere borgernære aktiviteter, forklarer hun om sin holdningsændring.

Samtidig har hun det en lille smule svært med udsigten til etagebyggeri i op til fem etager, som boligorganisationen Bo42 har foreslået.

– Det vil jeg rigtig gerne undgå for at være ærlig.

Ting er flettet sammen

I forbindelse med den planlagte udmatrikulering og klargøring til et salg er det blevet tydeligt, at der er mange elementer, der skal styr på, før ejendommen og grunden kan sælges. Børnehuset Signalhuset skal udmatrikuleres, så institutionen kan fortsætte efter et eventuelt salg af skolen. Sportspladsen skal udmatrikuleres, så den kan sælges selvstændigt. Der skal styr på el, vand og kloak.

– Der er rigtig mange ting, som bare gør, at det er enormt omkostningstungt bare at sætte Østre Skole til salg og få den udmatrikuleret, og de penge tror jeg bare ikke, vi får hjem igen ved et salg, siger Kirstine van Sabben.

Og hvad så hvis det ikke lykkes at sælge den tidligere skole? Hvad er status på samlingen af kulturskolen? Hvad vil man putte ind i Dams Gård? Hvad med de foreninger, der ikke kan være på Dams Gård, hvor skal de så være? spørger hun.

– De kan heller ikke være på kasernen, og hvis Østre Skole bliver solgt, så kan de heller ikke være der. Hvad så med dem? Der er en masse spørgsmål, der ikke er svar på, fordi tingene er flettet sammen. Der er en masse forskellige ting, der er afhængige af hinanden, og der ønsker jeg måske et bedre overblik over, hvad retningen og målet er.

 

 

2.300.000

kroner om året vil det ifølge
regionskommunens ejendomsafdeling
cirka koste at drive den tidligere
Østre Skole som foreningshus.

 

 

Fedt sted for borgerne

Hendes eget svar er at beholde Østre Skole og bruge den til nogle borgernære aktiviteter.

– Vi har nogle kæmpe udfordringer i forhold til vores foreninger, blandt andet dem som ikke kan være ude på kasernen længere, men også nogle af de foreninger, der har til huse på Østre Skole i dag, nede i kælderen. Det er ikke foreninger, man lige kan flytte, stenklubben og skytteforeningen. Der er for eksempel heller ikke noget medborgerhus i Rønne, ligesom der er mange andre steder ude på øen. Det kan man måske få lavet der, lyder det fra Kirstine van Sabben.

Samtidig synes hun, at størrelsen på Østre Skole og den centrale placering er gode argumenter for at udnytte den.

– Østre Skole har en størrelse, der gør, at man kan samle rigtig mange ting der og gøre det til et rigtig fedt sted for borgerne. Jeg synes, der mangler et sted til borgerne, hvor de kan samle deres aktiviteter.

 

 

Fortaler for køb

Ligesom Kirstine van Sabben tidligere har været fortaler for at købe Østre Skole, var hun også fortalter for at købe Dams Gård, da kommunen fik muligheden. I dag forklarer hun det med, at situationen var en anden i forhold til bygningsmassen i Rønne.

– Så det er ikke, fordi jeg synes, at Dams Gård er et dårligt sted, men der er næppe plads til alle de aktiviteter, der kommer til at mangle plads til. Der er ikke det antal kvadratmeter, vi har brug for, siger hun.

Efter planen skal kommunens musikskole, billedskole og dramaskole samles i en fælles kulturskole, som skal flytte ind på Dams Gård. Ideen om en samlet kulturskole støtter hun stadig, men placeringen på Dams Gård er ikke afgørende, mener hun.

– Det skal være et sted, hvor det giver mening, og hvor vi har det antal kvadratmeter, vi har brug for.

Et større perspektiv

Første gang Kirstine van Sabben luftede sin nye holdning var på økonomi-, erhvervs- og planudvalgets møde i sidste uge, hvor hun som den eneste ikke kunne bakke op om den proces, politikerne blev præsenteret for, og som kommunaldirektør Johannes Nilsson anbefalede.

Stemmen er ikke et resultat af, at hun synes, det er en dårlig proces. Hun er simpelthen kommet i tvivl om, det er det rigtige at sælge den.

– Jeg kan så høre, at det var der ikke andre, der synes, men derfor kan jeg jo godt holde fast i det alligevel.

Helt overordnet efterlyser hun en sammentænkning af de mange tomme kvadratmeter, kommunen råder over og kommer til at råde over i Rønne og den strategiske udviklingsplan for byen.

– Man mangler måske lidt at se tingene i en sammenhæng, mere end som en enkeltsag. Man skal se tingene i et lidt større perspektiv, det bliver man lidt nødt til, for det er meget komplekst med de her mange kvadratmeter i Rønne, siger Kirstine van Sabben.