Arkivfoto

Nye sommerhus-områder på nordlandet

På kommunalbestyrelsens møde torsdag aften blev det besluttet at nedlægge en række sommerhusområder forskellige steder på øen, fordi de gennem årene har vist sig ikke at kunne sælges.

I stedet opretter kommunen nu nogle nye sommerhusområder med mere attraktive beliggenheder, og hvor det altså giver bedre mening at tro på, at folk vil anlægge nye huse.

Ændringerne sker som led i strategien for kommuneplan 2020.

Det er nogle nye regler fra Staten, der gør det muligt at oprette nye sommerhusgrunde så forholdsvis tæt på kysten, og ændringerne sker med baggrund i et landsplandirektiv, hvor Staten har åbnet op for ansøgninger om sommerhusområder med ansøgningsfrist den 1. december 2019.

Kommunen forklarer på sin hjemmeside, at Staten har stillet betingelser om, at kommunerne først skal forsøge at omplacere sommerhusområder, som allerede er udlagt, men som endnu ikke er udnyttet. Omplacering indebærer, at de uudnyttede områder sløjfes som sommerhusområder i kommuneplanen og erstattes af nye sommerhusområder andre steder på øen, hvor det antages, at der er større sandsynlig for, at områderne kan blive bebygget med sommerhuse. Det vil kunne understøtte både turismeerhvervet og byggebranchen, påpeger kommunen.

På nordlandet er der tale om fire nye sommerhusområder ved Hammersøen, i Allinge, Sandvig og Tejn, og på kortene kan man se de nye sommerhusgrunde skitseret med gult.

 

Området ligger i Sandvig som en vestlig forlængelse af et eksisterende sommerhusområde, som stort set er udbygget. Fra midten af området er der knap 500 meter til nærmeste kyst.

 

Området ligger syd for Allinge på den vestlige side af Tejnvej. Der er cirka 550 meter til nærmeste kyst fra området.

 

 

Arealet ligger i tilknytning til Hotel Hammersø sydvest for Sandvig i forlængelse af et sommerhusområde, som er fuldt udbygget. På kortet ser det ud til, at området er omfattet af fredning. Det skyldes imidlertid, at området er omfattet af en deklaration. Deklarationen er ikke en egentlig fredning, da den netop på dette sted tillader bebyggelse. Området er omfattet af søbeskyttelseslinje, oplyser kommunen.

 

Arealet ligger nordvest for Tejn. Der er fra området cirka 600 meter i fugleflugt til kysten. Arealet ligger omkranset af skov og bag et sommerhusområde, som er fuldt udbygget. Syd for området ligger et rensningsanlæg.