Carmen på kajen i Nexø. Foto: Allan Rieck

Foreningen arbejder videre: Nye kulturhus-forslag til februar

Selv om planerne om et kulturhus i et tomt pakhus på havnen i Nexø kuldsejlede i sommer, så har foreningen bag “Huset på Havnen” – Nexøs nye Kultur- og Aktivitetshus ikke opgivet planerne om, at Nexø skal have et kulturhus.

– Vi både tror og håber på, at vi kan finde et alternativ til bygningen på havnen, siger Mogens Vibe, formand for kulturhusforeningen.

Han er stadig ærgerlig over, at idéen om et kulturhus i pakhuset bag Østre Kajgade ikke bliver realiseret.

Siden projektet på havnen brat stoppede, da foreningen alligevel ikke kunne anvende et tomt pakhus på havnen til kulturhus, har der været stille om kulturhusplanerne, men foreningen arbejder videre, understreger Mogens Vibe.

Senest har Huset på Havnen foreningen sendt et orierenteringsbrev til alle sine medlemmer om, hvad status er for kulturhusplanerne i Nexø.

Siden foreningen blev stiftet sidste år, har det været muligt at købe folkeaktier for Huset på Havnen og samtidig blive medlem af foreningen, der arbejder for et kulturhus for Nexø.

I brevet til medlemmerne fastslår bestyrelsen, at man har arbejdet benhårdt på at etablere Kultur- og aktivitetshus i DLG’s bygning mod havet på havnen i Nexø, men at denne plan er kuldsejlet, og at der på foreningens generalforsamling i februar vil blive gjort rede for, hvorfor det skete.

Ikke ekstra generalforsamling

I første omgang var planen at holde en ekstraordinær generalforsamling i november, hvor bestyrelsen kunne tage dialogen med medlemmerne om, hvordan man kommer videre, men foreningens bestyrelse har valgt, at beslutningerne om fremtiden tages på den ordinære generalforsamling i februar.

– Vi – bestyrelsen – vil gerne være klædt ordentligt på og kunne fremlægge noget, der er rimelig hug- og stikfast, og som folk synes er realistisk, siger Mogens Vibe.

Bestyrelsen har derfor skrevet ud til medlemmerne, at man stadig er i en afklaringsfase i forhold til brugbare alternativer til bygningen på havnen.

 

Nexø er øens andenstørste
by og har krav på, at den
almene kulturelle udviklingen
følger med

 

– For os var det en oplagt chance at købe “Huset på Havnen”, men vigtigere er det vel, at Nexø får et egnet sted, hvor “kulturen”, foreningslivet, musiklivet og skuespil kan udleves. Nexø er øens andenstørste by og har krav på, at den almene kulturelle udviklingen følger med, skriver foreningens bestyrelse i brevet.

Den mener også, at afviklingen af forestillingen “Carmen på Kajen” i september, i samarbejde med Rønne Teater, viste, at der er behov, mulighed og stor opbakning i lokalbefolkningen til idéen om at skabe et kultur- og aktivitetscenter i Nexø.

Bestyrelsen for Huset på Havnen gik allerede i september på jagt efter nye muligheder og nævner det gamle værft i Sydhavnen, den lukkede konservesfabrik nord for bymidten, Møbelfabrikken mod vest, og nybyggeri på den gamle Nordfiletgrund i samarbejde med K.E. Larsen som muligheder.

Det ønskede kulturhus skal kunne rumme teatersal og en koncertsal, så Nexø også kan få større koncerter og teaterforestillinger til byen.

Foreningen Huset på Havnen har stadig penge til kulturhusprojektet. Blandt andet fra salg af folkeaktier.

Folkeaktierne blev sat til salg, efter at foreningen Nexøs Kultur- og Aktivitetscenter ” Huset på Havnen” blev stiftet på en generalforsamling i november 2018.

Med folkeaktierne støtter man oprettelsen af et kulturhus på Havnen i Nexø.

Pengene afventer beslutning

Østbornholms Turistforening har også bevilget 50.000 kroner i støtte til den nye forening. Pengene blev bevilget til køb af bygningen på havnen, og kulturhusforeningen har også tilsagn om støtte andre steder fra. Alle midler er givet til projektet med et kulturhus på havnen i Nexø, og derfor skal det fastlægges, om pengene kan bruges til at etablere kulturhus et andet sted.

Formand for foreningen Mogens Vibe fastslår, at ingen penge bliver brugt, før der har været holdt en  generalforsamling, hvor medlemmerne er med til at beslutte, hvad der skal ske.

– Folk kan være ganske rolige. Vi har ikke brugt fem flade ører af de penge, og vi arbejder ikke videre uden et mandat, siger Mogens Vibe.

Mogens Vibe forventer, at bestyrelsen til generalforsamlingen i februar vil fremlægge tre bud på, hvor et kulturhus i Nexø kan etableres. Nogle af dem måske som en midlertidig overgangsløsning, mens man etablerer en mere langvarig løsning.

– Vi arbejder på flere fronter, fordi vi gerne så hurtigt som muligt vil kunne få kulturarrangementer til Nexø, og arbejder samtidig på længere sigt.

Hver enkelt folkeaktiehaver vil efter orienteringen på generalforsamlingen i februar kunne beslutte, om man fortsat vil være med, eller om man vil have sine penge tilbage.

– Vi håber meget, at det ikke er bygningen, men aktiviterne, som befolkningen bakker op omkring, skriver bestyrelsen til foreningens medlemmer.

Et afgørende spørgsmål for hvilke muligheder der kan realiseres, er også i hvilket omgang kommunen vil involvere sig i, at Nexø får et kulturhus.

– Indtil videre har vi fået meget tvetydige signaler fra kommunen, mener Mogens Vibe.