Foto: Tommy Kaas

Første del af vejen mod det nye museum er banet

Arbejdet med at slå Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum sammen til et udvidet Bornholms Museumscenter i Rø nåede torsdag aften en lille milepæl.

Her godkendte kommunalbestyrelsen at sende forslaget til en ny lokalplan for området og et tillæg til kommuneplanen i otte ugers offentlig høring. Efter planen vil begge planer blive endeligt godkendt næste forår.

Ekstraordinært møde forinden

I timerne umiddelbart før kommunalbestyrelsens møde havde sagen været vendt på et ekstraordinært møde i natur- og miljøudvalget. Her endte man med at godkende det planarbejde, der nu bliver sendt i høring.

– Det har været en stor, lang sag. Bare fordi vi har et politisk ønske om at slå de to museer nok er ikke begrundelse nok for at give den tilladelse i forhold til lovgivningen, sagde formand Leif Olsen (S).

Han nævnte naturinteresser, beskyttede arter og selve det at bygge nær kysten som sagens særlige fokusområder. De to første punkter gav ham ingen betænkeligheder, men:

– Så er der placeringen i kystnærhedszonen. Den specielle begrundelse ligger i, at der ligger et museum allerede. Vi går jo altså ikke ud og laver et nyt byggeri i kystnærhedszonen. Det ville være stærkt problematisk, sagde Leif Olsen.

– Når man ser på, hvordan projektet, er det klart, at man gerne vil lave et projekt, der ikke har nogen indvirkning på landskabet. Det er klart. Men byggeriet er dog udformet på en sådan måde, at dets påvirkning på landskabet bliver så begrænset, som det har været muligt, sagde han.

Som noget nyt kan den nye museumsbygning efter mødet i natur- og miljøudvalget ende med at blive udstyret med solceller. Det vil udvalget i hvert fald gerne åbne for.

Tre år er gået indtil nu

Med det nye museum ønsker Bornholms Museum at komme væk fra museets utidssvarende bygninger i Rønne. De to museer ser desuden fordele i at gå sammen om driften og få mulighed for at skabe fælles udstillinger. Den amerikanske arkitekt James Carpenter har tegnet den planlagte tilbygning. Projektet har modtaget tilsagn om støtte på godt 100 millioner kroner fra fonde.

De to museer henvendte sig i 2016 til regionskommunen og fortalte, at de ønsker at fusionere og bygge ud på Bornholms Kunstmuseum i Rø. Kommunen reagerede ved at indkalde ideer og forslag i offentligheden. Dernæst besluttede kommunalbestyrelsen at sætte det planarbejde i gang, som kommunalbestyrelsen torsdag fik godkendte det foreløbige resultat af.

Med forslaget til en ny lokalplan for museumsområdet vil offentligheden fortsat have adgang til kysten. Planen er at etablere en ny stiforbindelse, der vil blive ført uden om tilbygningen til kunstmuseet, selvom der efter planen vil blive bygget henover en eksisterende offentlig sti, som fører ned til Helligdomsklipperne.

Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig at lade det kommende byggefelt ved museet gå fra at ligge i byzone til at ligge i landzone. Det sker, fordi det vil være i strid med planloven at udvide byzonen i det kystnære landskab. Arealet lå også i landzone frem til 1991, og regionskommunen ejer selv arealet. Derfor kan kommunalbestyrelsen uden videre beslutte at lade området ændre status.