Pressefoto

DAT: Minister tager fejl om mulighed for statstøtte

Det er ”umiddelbart” ikke muligt for staten at give DAT den samme støtte til flytrafikkken til og fra Bornholm, som staten giver Bornholmslinjen til færgetrafikken. Det skyldes, at der simpelthen er så mange, der tager flyet fra Bornholm til Kastrup, at bornholmernes behov for at flyve ser ud til at være dækket på markedsvilkår.

Det oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S) i et svar til folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V). DAT’s direktør Jesper Rungholm anerkender imidlertid ikke, at svaret hviler på et korrekt grundlag.

Rungholm sagde 15. oktober til Bornholms Tidende, at Bornholmslinjens meget lave priser bekymrer ham, fordi de fører til, at DAT mister indtægter. Det fik Peter Juel-Jensen til at spørge transportministeren, om også DAT kan få statsstøtte, fordi man må betragte flyruten til og fra Bornholm som samfundsbetinget, ligesom færgeruten er det.

Det åbner EU’s regler principielt op for, men DAT’s rute fra Bornholm til Kastrup opfylder ikke vilkårene, svarer ministeren nu.

”Hvis markedet ikke i tilstrækkelig grad leverer et minimum af ruteflyvning til et yderområde, et udviklingsområde eller en rute med ringe trafik (hvilket typisk er under 100.000 passagerer årligt), kan en medlemsstat indenfor EU-lovgivningen indføre en forpligtelse til offentlig tjeneste (PSO), hvis ruten betragtes som vital for den økonomiske og sociale udvikling i området”, svarer Benny Engelbrecht først.

”Der rejser årligt omkring 250.000 passagerer til og fra Bornholms Lufthavn, hvoraf størstedelen rejser på ruten mellem Bornholms Lufthavn og Københavns Lufthavn. Flyruterne drives i dag på kommercielle vilkår. Passagertrafikken synes derfor umiddelbart at dække mobilitetsbehovet for Bornholm, og der vil på den baggrund umiddelbart ikke være mulighed for en PSO”, konkluderer transportministeren dernæst.

Ruter i Italien viser noget andet

Hos DAT mener direktør Jesper Rungholm, at det simpelthen er fejlagtigt at lukke for statstilskud til DAT på baggrund af, at flere end 100.000 passagerer hvert år flyver mellem Bornholm og Kastrup.

Jesper Rungholm oplyser, at DAT’s ruter fra Sicilien til de italienske småøer Lampedusa og Pantelleria får statsstøtte i Italien – selvom begge ruter har flere end 100.000 passagerer om året. Begge øer har desuden en færgeforbindelse til Sicilien, og transportforholdene svarer dermed helt til de bornholmske, siger han.

– Baseret på vores støttede flyvninger i Italien er jeg simpelthen ikke enig i, at parameteret om færre end 100.000 passagerer om året har nogen relevans i den her sammenhæng, siger han.

 

Det kan være tilstrækkeligt
for at modtage statsstøtte, at
en rute går til et yderområde

 

Jesper Rungholm hæfter sig desuden ved, at transportministerens svar åbner for statsstøtte til flyvning til ”et yderområde, et udviklingsområde eller en rute med ringe trafik”. Fordi der står ”eller”, anerkender DAT ikke, at man kan afvise statsstøtte til den bornholmske rute alene på baggrund af, at ruten til Kastrup har flere end 100.000 passagerer om året og dermed ikke er en rute med ”ringe trafik”.

– Det kan være tilstrækkeligt for at modtage statsstøtte, at en rute går til et yderområde. Det viser vores statsstøttede ruter i Italien jo også, for de har begge flere end 100.000 passagerer om året, siger DAT-direktøren.

Fra den italienske stat modtager DAT lige omkring syv millioner kroner om måneden i tilskud til at flyve fra Sicilien til Lampedusa og Pantelleria, oplyser Jesper Rungholm.

Ministeren: Staten støtter allerede

Transportministeren svarer desuden, at staten allerede støtter flytrafikken til Bornholm. Det sker gennem støtten til Bornholms Lufthavn, der er på finansloven med omkring 25 millioner kroner om året.

Det anerkender Jesper Rungholm, men det løser ikke DAT’s problem i forhold til de lave færgepriser, siger han også.

– Ministeren har fuldstændig ret i, at staten understøtter Bornholms Lufthavn. Det er også derfor billetpriserne er kunstigt lave, nemlig omkring en tredjedel af prisen på resten af indenrigsflyvningen. Men det hjælper os ikke, når vores konkurrent kan udbyde billetter for ned til 99 kroner, siger Jesper Rungholm.

Transportministeren ser ikke nogen fare for, at flyruten til Bornholm vil stoppe, fortæller han også i sit svar til Peter Juel-Jensen.

”Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke genkende, at der skulle være så væsentlige udfordringer med hverken fly- eller færgeforbindelse, at en af disse måtte ophøre i nær fremtid. Jeg mener derfor også, at vi allerede i dag er med til at sikre, at Bornholm har både en fly- og færgeforbindelse”, svarer Benny Engelbrecht.