Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Politisk beslutning om varmeværk må vente

Det bliver ikke i denne uge, at kommunalbestyrelsen kommer til at beslutte, om den skal yde støtte til Rønne Vand og Varmes (RVV) planer om at bygge eget varmeværk, der kan producere fjernvarme i stedet for Bornholms Energi og Forsynings kraftvarmeværk.

Kommunens administration havde ellers planlagt at køre sagen som et hastepunkt på torsdag med behandlinger på to ekstraordinære udvalgsmøder lige inden kommunalbestyrelsesmødet, men Rønne Vand og Varme har ikke nået at sende alt det påkrævede materiale, som politikerne har brug for.

På et møde i september mellem medarbejdere i RVV og kommunens forvaltning blev RVV blandt andet bedt om at præcisere en række beregninger og forudsætninger i ansøgningen, og RVV har ikke nået at aflevere alt det efterspurgte materiale endnu.

”RVV bliver i morgen opfordret til at aflevere materialet, så sagen kan afgøres til december”, skrev koncerndirektør Claus Steensgaard Jensen i mandags i en mail til Bornholms Tidende.

Kræver dispensation

Varmeværket kræver dispensation, da Rønne er et centralt kraftvarmeområde, hvorfor fjernvarmen skal fremstilles på et kraftvarmeværk, hvor der også laves elektricitet.

RVV’s argument for at bygge eget varmeværk er, at de ifølge egne beregninger kan producere varmen over 30 procent billigere på eget værk, end hvad selskabet skal betale hos Beof. Det nye varmeværk skal i modsætning til omstridte blok 6 gøre brug af en el-dreven varmepumpe, der kan nedbringe forbruget af træflis til en tredjedel og derved reducere CO2-aftrykket markant.

Byggeriet af et varmeværk vil imidlertid få alvorlige økonomiske konsekvenser for Bornholms Energi og Forsyning, hvis bestyrelsesformand, Lars Goldschmidt, i sidste uge gjorde opmærksom på, at 200 millioner kroner er bundet i kraftvarmeværket, der så sent som i 2016-17 blev bygget om for 124 millioner kroner.

Derfor vil Beofs ejere, kommunalbestyrelsen, formentlig afvise forslaget, hvilket RVV godt er klar over. På selskabets generalforsamling sagde direktør Erik Steen Andersen, at de planlagde at indbringe spørgsmålet om et varmeværk til Energiklagenævnet.

 

 

 

Varmeværket er planlagt til at skulle opføres på RVV’s grund på Ved Lunden. Værket skal udstyres med en træfliskedel og tre el-drevne varmepumper og desuden udnytte spildvarme fra virksomheder og institutioner. Det primære varmeværk skal have en kapacitet på 30 megawatt, hvilket er nok til at dække Rønnes varmebehov. RVV har også søgt om tilladelse til at bygge et mindre reservelastværk på 5 megawatt. Illustration: RVV

 

 

Og i klagen over Beofs prisfastsættelse, som RVV har indsendt til Forsyningstilsynet, fremhæver RVV’s advokat, at borgmester Winni Grosbøll i juni til Bornholms Tidende sagde, at hun vil kæmpe imod varmeværket ”med alt, hvad jeg kan”.

”Med udtalelsen fra Bornholms Regionskommunes borgmester er der dog ingen realistisk mulighed for, at Rønne Varme får tilladelse til at etablere eget varmeproduktionsanlæg,” skriver RVV’s advokat i klagen, der disse uger behandles.

Tidligere har RVV forsøgt at få Energistyrelsen til at behandle ansøgningen uden om regionskommunen, fordi RVV mente, at den kommunale ledelse var inhabil, men Energistyrelsen tog ikke sagen op.

Blot en status

I stedet for at skulle afgøre, om regionskommunen skal tilslutte sig dispensationsansøgningen – hvilket bedømt ud fra politikernes udtalelser i pressen er et højst usandsynligt udfald – vil kommunalbestyrelsen torsdag blot få en status på sagen.

Af dagsordnen til mødet fremgår det, at politikernes dom over varmeværket falder inden jul.

”Såfremt det reviderede ansøgningsmateriale ikke modtages indenfor fristen, vil sagen blive afgjort på det foreliggende grundlag på kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2019”, står der.