Foto: Ørsted

Placering i Nordsøen er ingen naturlov – Ørsted ønsker bornholmsk udbud i 2023

Hverken Folketingets energiaftale eller den nye regerings forståelsespapir med sine støttepartier øremærker alle de kommende tre danske havvindmølleparker til Nordsøen. Begge dokumenter åbner tværtimod for at gøre en vindmøllepark ud for Bornholm til udbud nummer 2, der efter planen skal komme i 2023.

Misforståelsen har hersket siden mandag, hvor Ørsteds forslag om havvindmøller ud for Bornholm blev lanceret i dagbladet Politiken. Her efterlod Politiken indtrykket af, at vejen frem mod en bornholmsk havvindmøllepark er vanskeligere, end den i virkeligheden behøver at være.

”Ørsteds idé er politisk følsom, fordi forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne Radikale, SF og Enhedslisten direkte nævner en energiø i Nordsøen. Det er let at se dette projekt som en konkurrent. Samtidig skal (Ørsteds forslag) klappes af med de ni partier, der var med til at lave energiforlig i 2018”, skrev Politiken.

Energiordfører Signe Munk (SF) føjede mandag på TV 2/Bornholm til indtrykket af, at det allerede er vedtaget at give havvindmøller i Nordsøen forrang frem for havvindmøller i Østersøen. SF vil ”først og fremmest arbejde for at lave forundersøgelser af en energiø i Østersøen”, sagde hun her.

Men der foreligger intet på skrift, der binder Christiansborg-politikerne til, at også havvindmøllepark nummer 2 og 3 skal ligge i Nordsøen. Kun den første parks placering er afgjort. Den får navnet Thor og kommer til at ligger i Nordsøen ud for Thorsminde.

Stort mål taler for Bornholm

Bornholms Tidende har nærlæst både energiaftalen og regeringens forståelsespapir. Begge dokumenter vil gøre det muligt at placere havvindmøllepark nummer 2 ud for Bornholm.

De ni partier bag energiaftalen er alle partierne i dagens folketing pånær Nye Borgerlige. De blev sidste år enige om at opføre ”mindst 2,4 gigawatt havvindmøller inden 2030, der fordeles på tre parker på hver mindst 800 MW”. Ørsteds forslag om en vindmøllepark ud for Bornholm handler om en park på en gigawatt, klar til drift i 2028.

Energiaftalen handler desuden om, at ”cirka 55 procent af Danmarks energiforbrug skal være vedvarende energi i 2030”. EU’s seneste tal for den vedvarende energis andel af Danmarks energiforbrug er fra 2016, hvor 32,2 procent af det danske energiforbrug var vedvarende energi.

Energiaftalen indebærer også, at den danske elsektor skal være 100 procent grøn i 2030. At den nye regering i år toppede det mål med, at Danmark i 2030 også skal have reduceret sin udledning af CO2 med 70 procent i forhold til i dag var med til at få Ørsted til at udtænke sit forslag om vindmøller ud for Bornholm, hvor det ikke er nødvendigt at bygge en kunstig ø først.

 

 

Ørsted kan hjælpe regeringen

Heller ikke regeringens forståelsespapir med sine støttepartier binder nogen til at anlægge havvindmøllepark nummer 2 eller 3 efter Thor i Nordsøen. regeringen og dens støttepartier har heller ikke bundet sig til at bygge en kunstig ø i Nordsøen til brug for kommende havvindmølleparker.

Papiret taler kun om ”undersøgelse af mulighed for at Danmark senest i 2030 bygger energi-ø med minimum 10 GW tilkoblet”. Desuden skal det undersøges, om Danmark og de øvrige Nordsø-lande ”kan lave fælles strategi for udnyttelse af havvindpotentiale”.

Samtidig taler den nye regerings forståelsespapir også om andre klimainitiativer, som en havvindmøllepark ud for Bornholm vil kunne hjælpe på vej.

Det gælder regeringen og dens støttepartiers mål om ”initiativer, der skal sikre en mere bæredygtig flytransport”, fordi Ørsteds forslag også indebærer en elektrolysefabrik til at fremstille brint som grønt brændstof til skibe, fly og lastbiler ud af overskydende strøm fra en bornholmsk havvindmøllepark. En stor produktion af brint vil også kunne fremme målene om ”stop for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030” og ”investeringer i kollektiv transport”.

Peter Juel fik vestjysk kollega med

På Christiansborg er tre energiordførere valgt i Vestjylland. Det er Signe Munk (SF), Orla Østerby (K) og Thomas Danielsen (V). Folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) introducerede allerede mandag Thomas Danielsen for Ørsteds forslag om en vindmøllepark ud for Bornholm.

Thomas Danielsen stod ifølge Peter Juel-Jensen med det samme bag Ørsteds forslag, og Peter Juel-Jensen venter heller ikke mere generelt, at lokale hensyn hos energiordførere kan ende med at blokere for at udbyde en vindmøllepark ud for Bornholm.

– Thomas syntes, at Ørsteds projekt er fantastisk. Han fortalte mig, at man for ham at se sagtens kunne henlægge det næste udbud til Østersøen, siger Peter Juel-Jensen.

– Jeg kan ikke forestille mig, at lokale hensyn for nogen vil overtrumfe hensynet om at bruge pengene bedst muligt. Når man har et højt ambitionsniveau, må vi alle være enige om, at vi skal have mest muligt klima og miljø for pengene. Derfor er det også fuldkommen tåbeligt at satse først på at anlægge en kunstig ø i Nordsøen, siger han.