Arkivfoto

Patienter går sammen i nyt netværk

Med støtte fra regionskommunen er Bornholms patientforeninger gået sammen og har etableret Patientnetværk Bornholm. Foreninger vil samles om at udveksle erfaringer, inspirere hinanden og lære hinanden bedre at kende. Ønsket er kommet fra flere af foreningerne. Aftalen mellem kommunen og de bornholmske patientforeninger indebærer, at kommunen i de næste to år vil hjælpe netværket ved at indkalde og afholde to årlige møder i netværket.

– Det er helt unikt at se foreningerne gå sammen, og vi ser Patientforeningsnetværk Bornholm som en værdifuld samarbejdspartner til at få bedre indsigt i, hvilke udfordringer borgere med kronisk sygdom oplever, og hvilke løsninger de har brug for. Så netværket er bestemt også interessant for os, siger servicedirektør Trine Dorow.

Bornholms Diabetesforening er en af de større foreninger i netværket.

– Vi ser kommunen som en konstruktiv medspiller for at opnå et godt liv for vore diabetikere. Derfor giver det mening for os at have kommunen med i netværket. Og vi er meget taknemmelige for, at kommunen bruger ressourcer som tovholder, siger Carl de Fontenay fra foreningen.

Også Foreningen SIND Bornholm er en del af netværket.

– Sammen står vi stærkere i samarbejdet med kommune og region, og vi kan bidrage med præcis viden og erfaringer fra de borgere og pårørende, som har været eller er i kontakt med det samlede sundhedsvæsen. Vi kan også få gavn af at bruge hinanden – og måske hinandens tilbud på tværs af patientforeningerne, siger formand Bente Helms.

22 foreninger har meldt sig til netværket. Patientforeningsnetværk Bornholm har også kontaktet Danske Patienter, Frivillig Forum Bornholm og Dansk Handicap Forbund for at høre, hvordan de eventuelt vil kunne hjælpe.