Foto: Jens-Erik Larsen

Tidsfrist forlænget i Ravnsgade

Kommunen har forlænget tidsfristen til at udbedre en række forhold i hjemmeplejens nye lokaler i Ravnsgade i Aakirkeby.

BRK gav i september en midlertidig ibrugtagningstilladelse da det viste sig at bygningen, der senest har fungeret som asylcenter, ikke lever op til gældende arbejdsmiljøkrav. Tilladelsen udløber på søndag, og arbejdet med at opdatere lokalerne, der nu er den daglige ramme for 80 medarbejdere i Aakirkeby Team Øst og Vest, samt Rehabiliteringsteamet, er endnu ikke færdiggjort.

– Men nu har vi altså fået et halvt år mere til at lovliggøre byggeriet i forhold til lys, lyd og ventilation, siger Steen Pedersen, driftleder i BRK Ejendomsservice.