Foto: Berit Hvassum

Politisk modstand mod nyt varmeværk

På torsdag skal politikerne tage stilling til, om Bornholms Regionskommune skal støtte Rønne Vand og Varmes plan om at bygge eget varmeværk.

Behandlingen drejer sig om, hvorvidt kommunalbestyrelsen skal sende en dispensationsansøgning til Energistyrelsen. Et nyt varmeværk uden el-produktion vil nemlig kræve dispensation, da Rønne ligger i et centralt kraftvarmeområde, hvor det forventes, at et stort kraftværk både skal producere elektricitet og varme.

Der tegner sig en klar modstand mod projektet i kommunalbestyrelsen.

Morten Riis fra Enhedslisten mener, at varmeværket vil skade Bornholm som helhed, da det vil gøre driften af blok 6 urentabel.

– Vi har ikke haft lejlighed til at diskutere det i vores parti endnu, men jeg har tidligere udtalt, at jeg ikke umiddelbart selv kan se, at der er nogen idé i at etablere et nyt varmeværk og skabe et underskud et andet sted, siger han.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Linda Kofoed Persson, er enig med Morten Riis.

– Jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé. Varmeprisen bliver ikke billigere per gigajoule, og vi har allerede et kraftvarmeværk, så i det samlede billede vil det ikke være godt for Bornholm, siger Linda Kofoed Persson.

 

I Venstre er vi liberale, så
hvis vi kan finde en billig
løsning for deres forbrugere,
så skal de gøre det

 

Hun tror ikke på, at det kan lade sig gøre at producere varmen til under 75 kroner per gigajoule, som Rønne Vand og Varme mener at kunne på et nyt varmeværk.

Else Merete Knoop fra Venstre siger, at ”løsningen skal komme hele Bornholm til gavn”, men hun er forsigtig med at udtale sig om dispensationsansøgningen, før dagsordnen til møderne bliver sendt ud til politikerne.

Venstres gruppeformand, Søren Schow, der er i udlandet og derfor ikke har været mulig at interviewe, har holdt en lille dør på klem til fordel for Rønne Vand og Varme.

– I Venstre er vi liberale, så hvis vi kan finde en billig løsning for deres forbrugere, så skal de gøre det. Så må vi se, hvordan vi kan støtte op om det, sagde Søren Schow i forrige uge til TV2 Bornholm.

På ekstraordinære møder på torsdag skal først Natur- og Miljøudvalget, siden Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og endelig kommunalbestyrelsen tage stilling.

Politikerne kan træffe beslutningen ud fra en samfundsøkonomisk vurdering, som kommunen for at undgå beskyldninger om inhabilitet har bestilt hos en ekstern virksomhed.

Borgmester Winni Grosbøll venter på den samfundsøkonomiske vurdering, men sagde i sidste uge til Bornholms Tidende, at det ville overraske hende, hvis et nyt varmeværk ville være fornuftigt for Bornholm som helhed.

– Der er 7.000 husstande i Rønne, og du skal argumentere for, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved at lave to varmeværker, og det, tror jeg, bliver svært. Men det er min lægmandsvurdering.