Foto: Jens-Erik Larsen

Politikere vil ikke dække rønneboernes stigende varmeregninger og drømmer om fusion

Bornholms Energi og Forsyning (Beof) har ikke mulighed for at sænke varmeprisen til det niveau, som Rønne Vand og Varmes ledelse sigter efter, forklarede Beofs bestyrelsesformand, Lars Goldschmidt, i torsdagsavisen. Han henviste i stedet til koncernens ejere, kommunalbestyrelsen.

– Kommunalbestyrelsen kan godt beslutte, at prisen af den ene eller anden grund skal være meget lavere for folk i Rønne. Men så skal man som ansvarlig samtidig forholde sig til, hvor pengene så skal komme fra, sagde Lars Goldschmidt.

De politikere, som Bornholms Tidende har interviewet om varmekonflikten, er imidlertid ikke interesseret i at holde hånden under rønneboerne med penge fra kommunens samlede budget.

– Selvfølgelig kan vi tømme vores likviditet over i et andet selskab, men så er der bare en regning at betale et andet sted, siger viceborgmester Morten Riis (Enh.)

Dansk Folkepartis Linda Kofoed Persson afviser også, at et kommunalt tilskud kan komme på tale.

– Så er det jo hele Bornholm, der skal betale. Det vil sige, at man skal ud at opkræve hos alle kommunens borgere, siger Linda Kofoed Persson.

I den igangværende underskriftsindsamling opfordres regionskommunen til at finde en løsning sammen med de stridende forsyningsselskaber. Men kommunalbestyrelsesmedlemmerne mener ikke, at nøglen til at løse konflikten tilhører politikerne eller kommunen.

– Vi kan jo ikke pålægge nogen noget. Som jeg ser det, er rønneboerne i den grad taget som gidsler. Jeg synes ærligt talt ikke, det er vores forsyningsselskaber værdigt, siger Linda Kofoed Persson.

– Man kan ikke gøre så meget. Energistyrelsen kan løfte fingerne, men vi kan ikke som politikere stille meget op, siger Else Merete Knoop (V).

Svært at undgå prisstigninger

Hun håber, at forsyningsselskaberne kan nå frem til et kompromis, der også er spiseligt for Rønne Vand og Varme.

– Jeg er så gammel af gårde, at jeg var med til at stemme imod fjernvarmen i sin tid. Det er en ulykkelig situation, og mange af os er kunder begge steder. Venstre forholder sig til, at vi skal finde en løsning, som kommer hele Bornholm til gavn. Selvfølgelig kan vi forstå Rønne Vand og Varmes situation. De har haft en fornuftig økonomi og føler sig straffet, siger Venstre-politikeren, der også sad i byrådet for Venstre i den gamle Rønne Kommune.

– Det kan godt være, at vi ikke kan undgå prisstigninger. Men jeg tror, de store stigninger er varslet for at vise, hvad der vil ske uden en aftale, tilføjer Else Merete Knoop.

Linda Kofoed Persson, der i sidste valgperiode sad i Beofs bestyrelse, hæfter sig ved, at Rønne Vand og Varme har hensat 43 millioner kroner til ombygningen af blok 6 – et beløb, der siden sidste regnskab efter hendes og Beofs vurdering er vokset til 70 millioner kroner.

– Det er ikke nødvendigt at opkræve de her prisstigninger. Det er ikke rimeligt, så længe de har så mange penge på stak, siger Linda Kofoed Persson.

Fusionshåb

– Jeg synes, den bedste løsning er at fusionere de to selskaber, siger Linda Kofoed Persson, som tror, at besparelser på administration ville gøre varmen billigere hos kunderne.

Det synspunkt deler hun med Morten Riis.

– Hvis de var en del af det samme selskab, ville de have samstemmende interesser. I den bedste af alle verdener burde vi have det fælles mål, at man kan få vand, elektricitet og varme ud til forbrugerne og spildevand retur. Vi er én kommune, og der burde ikke være nogen modstridende interesser i, om man boede på den eller anden side af et byskilt, siger Morten Riis og tilføjer, at en fusion vil være den ideelle løsning.

– Det, vil jeg mene, ville være det gode udfald. Vi behøver jo ikke holde juristerne i live.

I sidste uge gav borgmester Winni Grosbøll udtryk for samme holdning i et interview med Bornholms Tidende. Alle minder dog om, at det er en beslutning, som kun kan træffes af andelshaverne i Rønne Vand og Varme.