Dans på Svartingedal. Foto: Jens-Erik Larsen

Svartingedal i landsdækkende projekt om gruppearbejde

Fire lærere på Svartingedal har siden lige før efterårsferien arbejdet intenst med gruppearbejde på mellemtrinnet i et samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, også kaldet EVA.

Elever fra skolens 3. og 4. klasse har arbejdet i grupper på tværs af klasserne med udgangspunkt i en billedbog som led i et større udviklingsprojekt, der skal undersøge og forbedre gruppearbejdet på landets grundskoler, så eleverne har det bedre i gruppeprojekterne og fagligt får mere ud af dem.

Eleverne er mere trygge

– Hvad sker der, hvis den her gruppe har nogle helt definerede roller og opgaver, siger lærer Christian Lenau Henriksen fra Svartingdal Skole, for at forklare, hvad projektet har gået ud på.

– Kan det kvalificere gruppearbejdet, at de her børn ved præcist, hvad de skal?

Han fortæller, at børnene i hver af grupperne har fået fordelt fire opgaver. En skulle være ”opstarter”, to skulle være ”idémagere” og den fjerde i gruppen være ”afslutter”. For eksempel skal afslutteren runde arbejdet af og blandt andet rose de andre i gruppen.

– Det var tydeligt, at børnene var mere trygge i gruppearbejdet, og at de tog deres rolle mere seriøst. Det bliver desuden lettere, både for de svage og for de dygtige, for det er ikke til diskussion, hvem der skal lave hvad. De går op i de roller, de har, forklarer han.

Konkret registrering

Lærerne har observeret og dokumenteret undervejs.

– Vi har kigget på dem og observeret præcist, hvad der sker. Vi har simpelthen registreret, hvad bliver der sagt, og hvad bliver der gjort, så det ikke bare var ”vores fornemmelse” eller hvad ”vi har har oplevet”, forklarer han om metoden.

De fakta ryger nu, sammen med resultaterne fra fire andre skoler i landet, med i en større undersøgelse hos Danmarks Evalueringsinstitut EVA, der evaluerer færdig i de kommende måneder.

EVA-folkene har undervejs været på Bornholm i flere omgange, sidste gang var i den forgangne uge. De har fulgt undervisningen og evalueret, observeret, givet feedback til lærerne, og talt med både elever og ledelse.

– Her på skolen vil vi klart tage erfaringerne fra projektet med os, siger Christian Lenau Henriksen.

– Vi vil gerne ud til de andre lærere på skolen og fortælle om vores erfaringer, så kan de bruge dem som ideer, hvis de vil. Det har også været en god erfaring at arbejde på tværs af klasserne. Det giver altså noget at arbejde lodret på den måde, og det er også noget af det, vi skal som folkeskole. Vi skal ikke bare tænke nyt, vi skal også tænke ud af boksen.

 

 

Lærerne Mia Agerup  og Christian Lennau Henriksen var med på det lærerteam, der siden oktober har arbejdet med at udvikle bedre gruppearbejde i grundskolen. Foto: Jens-Erik Larsen

 

Udvikling af bedre undervisning i grundskolen

Som deltagere i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)s såkaldte ”aktionslæringsforløb” om gruppearbejde har et team på fire lærere fra Svartingedal Skole afprøvet nye tiltag i deres undervisning og samtidig leveret data til en større undersøgelse.

Aktionslæring går ud på at udvikle en pædagogisk praksis ved at fokusere på, eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete situationer i skolens hverdag. I det her tilfælde, hvordan man kan få gruppearbejdet til at fungere bedre i skolen.

De fire lærere fra Svartingedal har først haft en kursusdag med oplæg om gruppearbejde og aktionslæring i København.

Siden har lærerne lavet et fælles forløb med skolens 3. og 4.klasse, hvor EVA sammen med erfarne eksperter har faciliteret  processen. EVA-folkene har derfor været på Bornholm i flere omgange, hvor de sammen med lærerne er dykket ned i praksis, erfaringer og i det, som skolen er optaget af at udvikle i brugen af gruppearbejde i undervisningen.

– Vi gennemfører fem udviklingsforløb fordelt over landet, og Svartingedal var blandt vores første skoler. Når vi er færdige på alle skoler medio februar, begynder vi arbejde med analyse og udgiver på den baggrund et inspirationskatalog inden sommeren, fortæller Ditte Nissen Storgaard, konsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut.

På den måde formidler EVA erfaringer og indsigter fra forløbet til inspiration for andre skoler i Danmark.