Foto: Jens-Erik Larsen

Beof-formand: Kun kommunalt tilskud kan sænke varmeprisen

Hverken varme- eller el-kunderne hos Bornholms Energi og Forsyning (Beof) skal være bekymret for, at deres regninger stiger på grund af konflikten med Rønne Vand og Varme (RVV). Beofs bestyrelsesformand, Lars Goldschmidt, afviser nemlig, at den kommunalt ejede koncern på grund af lovgivningen og vilkårene på el-markedet kan gøre ret meget for at forhindre varmeprisernes himmelflugt. Hvis nogen skal komme rønneboerne til undsætning, er det kommunalpolitikerne, lyder det fra formanden.

– Kommunalbestyrelsen kan godt beslutte, at prisen af den ene eller anden grund skal være meget lavere for folk i Rønne. Men så skal man som ansvarlig samtidig forholde sig til, hvor pengene så skal komme fra, siger Lars Goldschmidt til Bornholms Tidende.

Han har siden fusionen af Bornholms Forsyning og Østkraft i 2016 siddet for bordenden i Beof, der gennem datterselskabet Bornholms El-produktion ejer det omstridte kraftvarmeværk på havnen. Og han var også i Østkrafts bestyrelse, da selskabet vedtog ombygningen uden samtykke fra RVV’s ledelse.

Lars Goldschmidt siger, at han ville ønske, at selskaberne kunne være blevet enige om ombygningen, men slår fast, at han ikke har mulighed aflaste varmekunderne ved at lægge en større del af regningen over på el-siden.

– Vi kan ikke tage mere for el. Det vil bare betyde, at selskabet skal køre med underskud, og underskuddet skal dækkes af kommunalbestyrelsen – ejerne, siger den politisk udpegede bestyrelsesformand, der var folketingskandidat for Socialdemokratiet ved valget i juni.

Er der ikke nogen mulighed for, at el-kunderne eller el-produktionen må holde for?

– Nej, fordi prisen på el er bestemt af el-markedet. Alle el-kunder har den mulighed, at de bare kan købe el fra nogle andre. Og hvis vi sætter prisen på transport af el op – altså prisen for at bruge vores el-net – skal vi holde os inden for indtjeningsrammen. Og der ligger vi allerede i toppen af, hvad vi må kræve for brugen af el-nettet i El-Net Øst. Så vi har hverken mulighed for at sætte prisen på el eller el-transport op. I realiteten kan vi kun tjene flere penge, hvis vi får en hel masse nye el-kunder og kan tjene flere penge på el-salg, men det er helt urealistisk. Der er ikke andre steder i koncernen, hvor vi kan tjene mange penge, og det er en af grundene til, at vores store gæld er et problem. Vi har ikke reelt kunnet afdrage på den de seneste år, siger Lars Goldschmidt og når frem til sin pointe:

– Så når Rønne Vand og Varme siger, at resten af Bornholm må betale, skal det gøres via et direkte tilskud.

 

Hvis man påfører vores selskab
et tab på 200 millioner kroner
ved at bygge sit eget værk, vil
70 ud af de 200 millioner kroner
skulle betales i Rønne og dermed
af Rønne Vand og Varmes kunder

 

Gælder det også de seneste års underbetaling på 42 millioner kroner, at posten skal dækkes med et direkte tilskud fra kommunen, hvis andre end RVV skal betale?

– Ja. Hver en krone, vi ikke får ind, skal dækkes af nogle andre. Og hvis man bor i Rønne, skal man huske på, at en tredjedel af pengene falder på dem, der bor i Rønne, siger Lars Goldschmidt og drejer samtalen over på RVV’s projekt om at bygge eget varmeværk, der vil overflødiggøre blok 6.

– Hvis man påfører vores selskab et tab på 200 millioner kroner ved at bygge sit eget værk, vil 70 ud af de 200 millioner kroner skulle betales i Rønne og dermed af Rønne Vand og Varmes kunder. Hvilket gør, at det at bygge sit eget værk er en rigtig dårlig forretning.

Begrænset forhandlingsrum

Kampen om at nå frem til en pris, som begge parter kan leve med, er de seneste par uger foregået i offentligheden. Som vi beskrev i fredagens avis, handler de kommende forhandlinger om fordelingen af udgifterne til henholdsvis varmesiden (RVV) og elsiden (Beof) på en lang række poster.

Parterne er uenige om, hvordan de skal dele afskrivningen af investeringen i ombygningen af kedlen. Beof mener, at RVV skal betale 90 procent og har brugt den fordelingsnøgle til at beregne varmeprisen.

Et andet stridspunkt er beregningen af brændselspriserne. Med Beofs nye model står RVV til at skulle betale 76,9 procent, hvor varmesidens andel tidligere har været omkring 47 procent procent.

 

 

Trods de store ændringer holder Lars Goldschmidt fast i, at Beof ikke kan gøre meget for at reducere priserne.

– Det helt grundlæggende er, at de (RVV, red.) skal betale det, det koster at producere varmen. Det kan vi ikke give os på. Det ville jeg aldrig stå model til. Medmindre vi får et direkte signal fra kommunalbestyrelsen om, at de ønsker betale en del af Rønne Vand og Varmes varmeregning, kan jeg ikke give mig på, at de skal betale, hvad det koster, siger Lars Goldschmidt og tilføjer, at han nødigt vil udtale sig om, i hvilket omfang fordelingen af produktionsomkostningerne kan forhandles.

– Noget, man kan forhandle om, er, over hvor lang tid underdækningen skal betales af. Men hvis jeg skal være ærlig, tror jeg ikke, der bliver forhandlinger, før vi har en afklaring over, om de må bygge selv. Jeg kan ikke forhandle med en kunde, der ikke vil købe vores produkt. Men selvfølgelig skal og vil vi forhandle og forsøge at finde en løsning, der er god for begge parter, så vi kan holde op med denne kamp, der ikke gavner nogen, siger Lars Goldschmidt.

Hensyn til manglende samtykke

Jeg tror, de fleste kan forstå dit synspunkt om, at RVV skal betale, hvad det koster at producere varmen. Men RVV vil anfægte argumentet, fordi de aldrig har givet samtykke til ombygningen. Kunne I gøre noget for at tage hensyn til det manglende samtykke i den måde, priserne beregnes på?

– Nej. I årene, siden værket blev sat i drift, har de opnået ikke at skulle betale høje afgifter på brændsel. Ombygningen har givet dem en væsentligt lavere pris, end hvad de ellers ville have fået, siger Lars Goldschmidt om kulafgifterne, som man med ombygningen undgik, og som ifølge Beof ville have resulteret i 25 procent højere varmepriser.

 

En politisk vurdering i
kommunalbestyrelsen kan
være, at kommunalbestyrelsen
vil give et bidrag til driften hos
Bornholms Energi og Forsyning,
så man kan sætte prisen ned for
Rønne Vand og Varme

 

– Jeg kan ikke gøre noget ved, at der ikke blev givet samtykke fra Rønne Vand og Varme. Jeg synes, at der burde være ført en forhandling til ende. Det er dog ikke sådan, at der skulle være samtykke, men det ville have været en mere rigtig og ordentlig proces. Det skete ikke, og jeg kan ikke gøre noget ved det i dag, siger Lars Goldschmidt og spiller igen bolden over til politikerne.

– En politisk vurdering i kommunalbestyrelsen kan være, at kommunalbestyrelsen vil give et bidrag til driften hos Bornholms Energi og Forsyning, så man kan sætte prisen ned for Rønne Vand og Varme. Hvis man har lyst til det, vil jeg bare udføre de ordrer, som jeg får af kommunalbestyrelsen. Men pengene skal bare komme et sted fra.

Så Rønne Vand og Varme og deres kunder skal sætte deres lid til kommunalbestyrelsen – ikke Beof?

– Ja, der er ikke andre steder. Jeg vil absolut gerne kunne være imødekommende, men man kan ikke give penge væk, man ikke har. Det er kompliceret at være julemand med penge, man ikke har.