SSI: Zoo og højskoler kan åbne uden at belaste sygehusene

Hvis den danske befolkning bliver ved med at holde afstand og har god hygiejne, vil det være muligt at genåbne flere dele af samfundet fra starten af juni, uden at det fører til et voldsomt pres på landets sygehuse.

Det vurderer Statens Serum Institut (SSI) i en rapport, som Folketingets partiledere har fået tilsendt onsdag formiddag forud for forhandlingerne om en yderligere genåbning af Danmark.

Der er regnet på en fase 3 af genåbningen, hvor man åbner museer, teatre, biografer, zoo, højskoler, dele af den offentlige sektor, offentlig forskning, voksenuddannelser – herunder AMU-kurser – og indendørs idræt.

I det scenarie vil antallet af indlagte været stagnerende de næste par måneder, viser SSI’s beregninger.

Frem mod 1. oktober vil antallet af indlæggelser ligge på under 100 i Region Hovedstaden og 50 i Region Sjælland. Tallene er i øjeblikket henholdsvis 83 og 26.

SSI har kun regnet på belastningen på sygehusene i de to regioner, der har flest smittetilfælde i Danmark.

Det skyldes, at der er lav smittespredning i de tre øvrige regioner, og det har derfor været for usikkert at regne på.

Partierne i Folketinget blev tidligere i maj enige om, at det nuværende forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer skulle hæves til 30-50 personer i juni.

Men det har ikke været muligt at regne på konsekvenserne af det, da modellerne ifølge SSI ikke er bygget til at estimere effekten af forsamlinger.

SSI understreger, at der er stor usikkerhed ved modellerne, og at der er mange forhold, som er svære at tage højde for.

Derfor er det ikke fuldt ud muligt at sige, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne flere dele af samfundet.

– Det er på den baggrund ekspertgruppens vurdering, at modellerne på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud kan belyse det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt eller hvornår det er sundhedsfagligt forsvarligt at åbne mere op – herunder betydningen for smittespredning og kapacitetsbelastning på sygehuse i Danmark, skriver SSI.

Ud fra beregningerne fra SSI vil det dog sandsynligvis føre til en stor stigning i antallet af indlæggelser, hvis befolkningen slækker på at holde afstand og god hygiejne.

Hvis kun halvdelen holder afstand og spritter hænder, vil det kunne føre til en stigning i indlæggelser til op mod 850 i Region Hovedstaden og 500 i Region Sjælland.

/ritzau/